środa, 27 stycznia 2021 07:44

Brzesko: Urzędnicy przypominają o zimowym obowiązku!

Autor Mirosław Haładyj
Brzesko: Urzędnicy przypominają o zimowym obowiązku!

Z powodu nasilających się opadów śniegu urzędnicy przypominają mieszkańcom gminy o obowiązku odśnieżania chodników przyległych do ich posesji.

Obowiązek wynika z przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (DZ.U. 2020. 1439 t. j. z dnia 24.08.2020).

– Zgodnie z art. 5 ust 1 pkt 4  właściciel posesji odpowiada za „uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych”

– tłumaczą urzędnicy.

Inf.: UG Brzesko
Fot.: Photo by Filip Mroz on Unsplash

Brzesko

Brzesko - najnowsze informacje