wtorek, 26 stycznia 2021 08:27

Budżet gminy Myślenice na 2021 rok został uchwalony

Autor Wiktoria Mitura
Budżet gminy Myślenice na 2021 rok został uchwalony

Radni Rady Miejskiej w Myślenicach uchwalili budżet Gminy Myślenice na rok 2021, w którym zaplanowano rekordowe dochody w kwocie 241 milionów złotych, z czego aż 30 milionów złotych zostanie przeznaczonych na gminne inwestycje. Wydatki ogółem to kwota opiewająca na blisko 247 milionów złotych, z czego ponad 217 milionów to wydatki bieżące, a blisko 30 milionów pokryje wydatki majątkowe.

- Za nami trudny rok. Niższe dochody gminy, trudna sytuacja gospodarcza spowodowana pandemią COVID-19 i kolejne zmiany w prawie sprawiły, że projektowanie budżetu dla naszej gminy na rozpoczynający się rok, było bardzo dużym wyzwaniem. Jest to na pewno trudny budżet, ale jednocześnie optymalny, bezpieczny, skrojony na miarę naszych możliwości, który mimo wszystko pozwala nam mówić o kontynuacji rozwoju całej Gminy Myślenice. Bardzo uważnie i roztropnie zaplanowaliśmy wydatki miasta na 2021 rok. Szczególnie jeżeli chodzi o wydatki majątkowe, czyli inwestycje, które w tej trudnej sytuacji dużego zadłużenia oraz trwającej pandemii pozwolą nam na rozwój w tych trudnych czasach – mówił podczas sesji budżetowej Jarosław Szlachetka, burmistrz Miasta i Gminy Myślenice.

Burmistrz zaznaczył również, że kwota ponad 22 milionów złotych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oczekuje na wyodrębnionym rachunku bankowym na wprowadzenie do budżetu. Te środki pokryją cztery duże inwestycje - budowę Przedszkola w Jaworniku , dwie sale – przy szkołach w Drogini i w Osieczanach, a także rozbudowę myślenickiego basenu. To, w jakiej wysokości rządowe dofinansowanie wesprze budżet bieżącego roku, a ile zostanie na rok 2022 uzależnione będzie od terminu zakończenia prac projektowych oraz rozstrzygnięć przetargowych.

- W tym roku chcemy rozpocząć także realizację rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej w Krzyszkowicach i w Głogoczowie, żłobka samorządowego, remont dróg gminnych ul. Sobieskiego, Kniaziewicza, Mostowej i Daszyńskiego w Myślenicach, wyposażenie Muzeum Niepodległości w Myślenicach. Prace związane z rewitalizacją Rynku w Myślenicach zakończyły się i są na etapie odbiorów. Na Inicjatywy Samorządowe czyli pomoc dla powiatu przy budowie chodników przeznaczamy 1 mln zł. Nie zapominamy jednocześnie o tych drobniejszych zadaniach, jak remonty chodników, placów zabaw dla dzieci czy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. Po raz pierwszy z własnego budżetu będziemy realizować programy pro-ekologiczne, które pozwolą zlikwidować wiele wysokoemisyjnych źródeł ciepła i poprawić jakość powietrza w naszej gminie w tym uruchomimy Myślenicki Program Wymiany Pieców za milion złotych.
- Dzięki pracy wielu osób, ale i podejmowaniu trudnych i często niepopularnych decyzji, mamy budżet, który może się równoważyć. Pandemia Covid-19 wymusiła na nas pewne oszczędności, ale na pewno nie jest to jedyną z przyczyn trudnej sytuacji finansowej naszego samorządu, z którą zmagamy się od początku obecnej kadencji. Tylko w tym roku rozchody musieliśmy zaplanować na poziomie 14 mln zł. z czego ok. 12 mln zł zostanie przeznaczone na spłaty zaciągniętych w latach ubiegłych rat pożyczek oraz kredytów. Spłata zadłużenia w takich kwotach to czynnik, który nas mocno ogranicza w podejmowaniu różnych działań, czy chociażby możliwości przeznaczania większych środków na zadania związane z walką o czystsze powietrze w naszej gminie i który sprawia, że przedkładane Państwu od dwóch lat budżety być może nie do końca spełniają oczekiwania zarówno nasze jak i mieszkańców. Staramy się jednak radzić sobie z trudnościami i robimy swoje dla rozwoju całej gminy Myślenice - kontynuował Jarosław Szlachetka.

Podwyższenie płacy minimalnej do 2 800 zł brutto, podwyżki dla nauczycieli (nierekompensowane w pełni przez subwencję oświatową) oraz zmiany w PIT przekładają się na możliwości inwestycyjne, a zaplanowanie na rok 2021 i lata następne nowych inwestycji Gminy Myślenice było możliwe w głównej mierze dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym głównie z RFIL oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

- Chciałbym powiedzieć o wsparciu naszego parlamentarzysty Władysława Kurowskiego oraz pozostałych parlamentarzystów z klubu Prawa i Sprawiedliwości, bo dzięki dobrej współpracy z rządem oraz władzami Województwa Małopolskiego w tym roku będziemy realizować ważne inwestycje. Będą to zapowiadane i kluczowe dla mieszkańców nowe przedsięwzięcia, a także kontynuacja zadań rozpoczętych w minionym roku. Ubiegamy się również o dofinansowania kolejnych projektów, dlatego dobrych informacji powinno być więcej w miarę ogłaszanych rozstrzygnięć konkursowych, w których bierzemy udział. Pomimo panującej pandemii COVID-19 finanse naszego miasta pozostają na bezpiecznym poziomie. Dziękuję pani Skarbnik Anicie Kurdziel za pieczę nad przygotowaniem projektu budżetu, a radnym za jego przyjęcie bez względu na przynależność klubową – dodał burmistrz Myślenic.

Pracę nad tegorocznym budżetem Gminy Myślenice podsumowała także skarbnik Gminy Myślenice Anita Kurdziel, zaznaczając że jego przygotowanie było trudnym tematem.

- Przedkładając w listopadzie ubiegłego roku projekt uchwały budżetowej wyrażaliśmy nadzieję, że będzie lepiej – i jest lepiej. Świadczy o tym przedstawiona autopoprawka - a w niej kilka nowych, znaczących inwestycji i programów. Nie poddajemy się trudnościom i jestem pewna, że jeszcze nie raz w tym roku będziemy zmieniali budżet wprowadzając do niego kolejne środki i zadania.
Tegoroczny budżet to ponad 241 mln zł po stronie dochodów i blisko 247 mln po stronie wydatków. Wydatki majątkowe to ponad 29,7 mln zł na początek, przy 33,4 mln wykonania w roku ubiegłym. Na tle projektów z lat ubiegłych, pomimo dosyć trudnej i nie do końca przewidywalnej obecnej sytuacji wypada całkiem dobrze. A ponad 20 mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, jakie mamy na rachunku bankowym pozostaje jeszcze do wprowadzenia do budżetu – częściowo na pewno w tym roku.
Największą pozycją wśród wydatków niezmiennie pozostaje oświata. Jej finansowanie pochłania ponad 40 mln zł środków własnych rocznie - to niemal drugie tyle, ile otrzymujemy z subwencji oświatowej i dotacji przedszkolnej. To trudny temat, nie tylko w naszej gminie – wyjaśnia Anita Kurdziel, skarbnik Gminy Myślenice.

info i foto: UMiG Myślenice

Myślenice - najnowsze informacje