niedziela, 6 lutego 2022 05:28

Burmistrz Wieliczki krytycznie o nowych wariantach Zakopianki: Niezrozumiałe są rozwiązania, które wywołują tak silny sprzeciw

Autor Marzena Gitler
Burmistrz Wieliczki krytycznie o nowych wariantach Zakopianki: Niezrozumiałe są rozwiązania, które wywołują tak silny sprzeciw

Burmistrz Wieliczki, Artur Kozioł skomentował propozycję GDDKiA, żeby nowy odcinek Zakopianki poprowadzić przez powiat wielicki. - Niezrozumiałe wydaje się postulowanie i wprowadzanie rozwiązań, zawartych w Studium Korytarzowym, które wywołują tak silne emocje społeczne i powszechnie nie są akceptowane - skomentował i stwierdził, że ich "realizacja (...) nie może uzyskać poparcia instytucjonalnego ze strony władz Miasta i Gminy".

Przypomnijmy, 27 stycznia GDDKiA na zaprezentowała tzw. Studium Korytarzowe nowego odcinka Zakopianki. Nowy odcinek Kraków - Myślenice DK 94 aż w pięciu przedstawionych wariantach przebiega przez powiat wielicki.

W spotkaniu online uczestniczyło kilkudziesięciu samorządowców i jak się okazało - dla wielu propozycje przebiegu trasy mogły być dla nich zaskoczeniem. Tak przynajmniej było z burmistrzem Wieliczki. Artur Kozioł skomentował prezentację na Facebooku. "NIEZROZUMIAŁE SĄ ROZWIĄZANIA, KTÓRE WYWOŁUJĄ TAK SILNY SPRZECIW.
Propozycje poprowadzenia drogi ekspresowej przez gęsto zaludniony obszar Gminy Wieliczka, przygotowane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad wiążą się z ogromnymi kosztami, nie tylko finansowymi, ale przede wszystkim społecznymi, na które nie ma mojej zgody.

Niezrozumiałe wydaje się postulowanie i wprowadzanie rozwiązań, zawartych w Studium Korytarzowym, które wywołują tak silne emocje społeczne i powszechnie nie są akceptowane. Zdecydowanie nie uzyskują również mojego poparcia, czemu daję wyraz w załączonym liście."

NIEZROZUMIAŁE SĄ ROZWIĄZANIA, KTÓRE WYWOŁUJĄ TAK SILNY SPRZECIW Propozycje poprowadzenia drogi ekspresowej przez gęsto...

Opublikowany przez Artur Kozioł Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka Czwartek, 3 lutego 2022

W wysłanym 2 lutego piśmie do Tomasza Pałasińskiego Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie, burmistrz przypomina, że w grudniu 2018 r., podczas spotkania w krakowskim oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, przekazał dyrektorowi dokument „Modele ruchu drogowego na wybranym odcinku Drogi Krajowej nr 94", w którym zostały wskazane najpilniejsze potrzeby inwestycyjne i najważniejsze działania w zakresie dróg krajowych na terenie Miasta i Gminy Wieliczka. "Zaproponowane przez autorów tego dokumentu rozwiązania nie zakładały budowy nowej drogi ekspresowej tak, jak to zostało zaprezentowane 27 stycznia 2022 r. przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w Studium Korytarzowym dla projektu budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Kraków — Myślenice, w którym przebieg planowanej drogi ekspresowej z 6 zaproponowanych rozwiązań w 5 przecina Gminę Wieliczka" - czytamy w korespondencji.

Burmistrz zauważa, że nowy, proponowany przez GDDKiA przebieg Zakopianki przetnie tereny silnie zurbanizowane i wspomina już zaplanowane inwestycje komunikacyjne w powiecie wielickim. "Trzeba przypomnieć, że silnie zurbanizowaną gminę przecinają dwie drogi krajowe: autostrada A4 oraz droga krajowa nr 94. W dokumencie, który w 2018 r. został przekazany Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wskazano na szczegółowe rozwiązania na drodze krajowej nr 94 obejmujące (w kolejności od granic z Krakowem): konieczność modernizacji skrzyżowania (wyjazdu) z ul. Ochota, budowę estakady na ul. Krakowskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Kościuszki (bezkolizyjny wyjazd z Wieliczki), poprawę płynności ruchu poprzez synchronizację sygnalizatorów świetlnych na skrzyżowaniach z ul. Bogucką i ul. Reformacką oraz rozbudowę skrzyżowania z ul. Reformacką, przebudowę skrzyżowania z ul. Czarnochowską i połączenie go poprzez łącznik z drogą ekspresową S 7 na węźle Bieżanów, modernizację kolejnych skrzyżowań z ul. Grottgera oraz z ul. Niepołomską (Droga Wojewódzka 964) z budową w jej ciągu estakady oraz budowy ronda na skrzyżowaniu z ul. Powstania Styczniowego. W części tych proponowanych rozwiązań podjęto już działania planistyczne i inwestycyjne. W większości jednak pozostają one jako plany na najbliższe lub dalsze lata."

Zdaniem włodarza Wieliczki nowe rozwiązania powinny zostać przedyskutowane z mieszkańcami, dla których będą stwarzały trudności i problemy. "Wymagają one (działania planistyczne i inwestycyjne - przyp. red.) całościowego i strategicznego spojrzenia oraz rozwiązania wielu pojawiających się trudności i problemów, także społecznych. Konieczny jest w tym zakresie dialog społeczny. Tylko takie podejście może zapewnić nową jakość infrastruktury drogowej, co wpłynie istotnie na zwiększenie płynności przemieszczania się na bardzo już dziś obciążonych drogach krajowych oraz poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego poprzez zmniejszenie wypadkowości" - postuluje Artur Kozioł.

Burmistrz ostrzega, że tak zaproponowany w Studium Korytarzowym nowy przebieg Zakopianki wzbudzi duże protesty. "Niezrozumiałym wydaje się więc postulowanie lub wprowadzanie rozwiązań takich jak zawarte w Studium Korytarzowym, które wywołują silne emocje społeczne i nie są powszechnie akceptowalne" - zauważa Artur Kozioł w piśmie do Tomasza Pałasińskiego.

Włodarz Wieliczki mówi też o kosztach, jakie spowodowuje poprowadzenie Zakopianki przez jego gminę. To nie tylko koszty finansowe ale też negatywne skutki społeczne, dlatego nie może poprzeć poprowadzenia kolejnej drogi ekspresowej przez Wieliczkę: "Propozycje poprowadzenia drogi ekspresowej przez gęsto zaludniony obszar Gminy Wieliczka, których realizacja przyniosłaby ogromne koszty nie tylko finansowe, ale przede wszystkim negatywne skutki społeczne nie może uzyskać poparcia instytucjonalnego ze strony władz Miasta i Gminy, których głównym zadaniem jest troska o dobro lokalnej wspólnoty samorządowej mieszkańców Miasta i Gminy Wieliczka".

Wieliczka - najnowsze informacje

Rozrywka