sobota, 29 stycznia 2022 11:00

Którędy nowy odcinek Zakopianki? Aż 6 wariantów S7 Kraków - Myślenice

Autor Marzena Gitler
Którędy nowy odcinek Zakopianki? Aż 6 wariantów S7 Kraków - Myślenice

Aż sześć wariantów nowego odcinka S7 Kraków - Myślenice przedstawiono na wczorajszej wideokonferencji, zorganizowanej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.  - Musimy patrzeć na tę inwestycję nie tylko lokalnie, ale także z perspektywy całego regionu. Interesy poszczególnych samorządów winny współgrać z interesami całej Małopolski, gdyż jest to strategiczny odcinek dla nas wszystkich - mówił o nowym przebiegu Zakopianki wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Podczas wideokonferencji omówiono dotychczasowe efekty prac nad przyszłym, możliwym przebiegiem drogi ekspresowej S7 na odcinku Kraków – Myślenice. Przedstawiono także opinie, uwagi i sugestie, które GDDKiA będzie mogła wykorzystać w dalszych pracach koncepcyjno-projektowych.

W spotkaniu wzięli udział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, wojewoda małopolski Łukasz Kmita, a także m.in. kierownictwo Wydziału Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Zaproszonych zostało również około 80 samorządowców z Małopolski.

- Droga krajowa nr 7 między Krakowem a Myślenicami jest coraz bardziej zatłoczona. W ciągu ostatnich lat ruch na niej wzrósł o 20-25%, spodziewamy się dalszych wzrostów. Dlatego zasadne jest prowadzenie prac przygotowawczych dla budowy nowej drogi ekspresowej na południe od Krakowa. Te prace się toczą od 2020 r. i dzisiaj widzimy pierwsze ich efekty. To bardzo wstępny etap koncepcyjny, ale pokazuje, że idziemy w dobrą stronę w tej sprawie - powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Droga ekspresowa S7 jest już w dużej części eksploatowana. Na bieżąco oddawane są nowe fragmenty tej trasy, a kolejne odcinki są w trakcie realizacji, przygotowania lub postępowań przetargowych. Wyjątek stanowi odcinek Kraków - Myślenice, dla którego aż do września 2020 r. nie toczyły się żadne działania. Wtedy to rozpoczęły się prace nad Studium korytarzowym. Jesienią 2021 r. zakończono prace analityczne, a w grudniu zeszłego roku całe opracowanie, którego wyniki zostały przedstawione 27 stycznia podczas wideokonferencji.

- To przełomowy moment kiedy zaczynamy prace, podejmujemy działania w kierunku tworzenia nowych dróg i rozwiązań komunikacyjnych. Kraków i aglomeracja krakowska potrzebuje nowej drogi, która przejmie tranzyt i ułatwi komunikację pomiędzy miejscowościami ościennymi i dzielnicami miasta. Prezentujemy dzisiaj możliwe korytarze dla przyszłej drogi S7, która odciąży niewydolną obecnie DK7. Komunikując od początku nasze plany, chcemy dowiedzieć się, jaki jest społeczny odbiór planowanej przez nas inwestycji i wypracować zgodę, co do głównego kierunku jej realizacji. Chcemy wspólnie wybrać korytarz, który będzie miał szansę późniejszej realizacji - powiedział Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, który przedstawił wyniki studium korytarzowego dla nowej inwestycji.

Studium korytarzowe jest podstawowym dokumentem projektowym, kompleksowo przedstawiającym nowe drogowe zamierzenia inwestycyjne. Jest pierwszą dokumentacją projektową określającą lokalizację pasa (korytarza) terenu pod nowe zamierzenie drogowe z uwzględnieniem regionalnych i lokalnych uwarunkowań geograficznych, przyrodniczych i społecznych.

Którędy nowy odcinek S7 Kraków - Myślenice?

Każdy z analizowanych korytarzy ma swój początek na autostradzie A4 na odcinku od węzła Kraków Łagiewniki do węzła Kraków Bieżanów. Przyjęto natomiast jeden koniec dla wszystkich korytarzy, tj. w miejscu istniejącego odcinka drogi ekspresowej S7 za Myślenicami.

Rozważane warianty z podwariantami odcinka Kraków - Myślenice trasy S7- zdjęcie z prezentacji GDDKiA - Fb. Jarosław Szlachetka

Korytarz 1 - czerwony

 • Długość: 23,62 km
 • Gminy objęte inwestycją: Kraków, Mogilany, Świątniki Górne, Myślenice
 • Początek korytarza na autostradzie A4 w rejonie węzła Kraków Łagiewniki
 • Szacowana liczba węzłów: 5
 • Szacowana liczba tuneli: 3
 • Szacowany koszt całkowity inwestycji: 4,67 mld zł
 • Koszt jednostkowy: 197,70 mln zł/km
 • Prognoza ruchu: średnio ok. 75 tys. poj./dobę
 • Szacunkowe wydłużenie S52 (BDI): 3,92 km
Studium korytarzowe dla odcinka S7 od Krakowa do Myślenic. - opr. GDDKiA

Korytarz 2 - niebieski

 • Długość: 24,56 km
 • Gminy objęte inwestycją: Kraków, Wieliczka, Świątniki Górne, Siepraw, Mogilany, Myślenice
 • Początek korytarza na autostradzie A4 w rejonie węzła Kraków Wieliczka
 • Szacowana liczba węzłów: 5
 • Szacowana liczba tuneli: 5
 • Szacowany koszt całkowity inwestycji: 6,01 mld zł
 • Koszt jednostkowy: 244,68 mln zł/km
 • Prognoza ruchu: średnio ok. 69 tys. poj./dobę
 • Szacunkowe wydłużenie S52 (BDI): 3,77 km
Studium korytarzowe dla odcinka S7 od Krakowa do Myślenic. - opr. GDDKiA

Korytarz 3 - różowy

 • Długość: 24,31 km
 • Gminy objęte inwestycją: Kraków, Wieliczka, Świątniki Górne, Siepraw, Myślenice
 • Początek korytarza na autostradzie A4 w rejonie węzła Kraków Wieliczka
 • Szacowana liczba węzłów: 5
 • Szacowana liczba tuneli: 5
 • Szacowany koszt całkowity inwestycji: 6,5 mld zł
 • Koszt jednostkowy: 267,22 mln zł/km
 • Prognoza ruchu: średnio ok. 60 tys. poj./dobę
 • Szacunkowe wydłużenie S52 (BDI): 8,6 km
Studium korytarzowe dla odcinka S7 od Krakowa do Myślenic. - opr. GDDKiA

Korytarz 4 - pomarańczowy

 • Długość: 26,18 km
 • Gminy objęte inwestycją: Kraków, Wieliczka, Siepraw, Myślenice
 • Początek korytarza na autostradzie A4 w rejonie nowego węzła Kraków Tuchowska
 • Szacowana liczba węzłów: 5
 • Szacowana liczba tuneli: 5
 • Szacowany koszt całkowity inwestycji: 6,25 mld zł
 • Koszt jednostkowy: 238,73 mln zł/km
 • Prognoza ruchu: średnio 57 tys. poj./dobę
 • Szacunkowe wydłużenie S52 (BDI): 10,9 km
Studium korytarzowe dla odcinka S7 od Krakowa do Myślenic. - opr. GDDKiA

Korytarz 5 - fioletowy

 • Długość: 28,71 km
 • Gminy objęte inwestycją: Kraków, Wieliczka, Świątniki Górne, Mogilany, Myślenice
 • Początek korytarza na autostradzie A4 w rejonie nowego węzła Kraków Tuchowska
 • Szacowana liczba węzłów: 5
 • Szacowana liczba tuneli: 5
 • Szacowany koszt całkowity inwestycji: 5,9 mld zł
 • Koszt jednostkowy: 205,47 mln zł/km
 • Prognoza ruchu: średnio 63 tys. poj./dobę
 • Szacunkowe wydłużenie S52 (BDI): brak
Studium korytarzowe dla odcinka S7 od Krakowa do Myślenic. - opr. GDDKiA

Korytarz 6 - brązowy

 • Długość: 29,13 km
 • Gminy objęte inwestycją: Kraków, Wieliczka, Dobczyce, Siepraw, Myślenice
 • Początek korytarza na autostradzie A4 w rejonie węzła Kraków Bieżanów
 • Szacowana liczba węzłów: 4
 • Szacowana liczba tuneli: 4
 • Szacowany koszt całkowity inwestycji: 6,07 mld zł
 • Koszt jednostkowy: 208,23 mln zł/km
 • Prognoza ruchu: średnio 53 tys. poj./dobę
 • Szacunkowe wydłużenie S52 (BDI): 11,77 km
Studium korytarzowe dla odcinka S7 od Krakowa do Myślenic. - opr. GDDKiA

- Kluczowe zadanie to ocenić, które warianty będą najbardziej optymalne także z punktu widzenia ruchu tranzytowego. Musimy patrzeć na tę inwestycję nie tylko lokalnie, ale także z perspektywy całego regionu. Interesy poszczególnych samorządów winny współgrać z interesami całej Małopolski, gdyż jest to strategiczny odcinek dla nas wszystkich - mówił wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Studium korytarzowe dla odcinka S7 od Krakowa do Myślenic. - opr. GDDKiA

Wojewoda zapewnił również, że będzie koordynował działania mające na celu wypracowanie wspólnego optymalnego stanowiska z samorządami.

Wykonane studium korytarzowe potwierdziło zasadność realizacji drogi ekspresowej S7 na odcinku Kraków - Myślenice. W kolejnym kroku nastąpi uszczegółowienie rozwiązań w postaci studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego - podsumowała GDDKiA. - Należy podkreślić, że zaprezentowane na spotkaniu korytarze mają ok. 3-5 km szerokości, a konkretny przebieg wariantu drogi poznamy dopiero po opracowaniu Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ) i uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - dodaje w opublikowanym po spotkaniu materiale prasowym.

Który wariant najkorzystniejszy dla Wieliczki?

Wczorajsze spotkanie, na którym zaprezentowano ewentualne warianty przebiegu trasy, wzbudziło spore zainteresowanie wśród mieszkańców gminy Wieliczka.

"Droga S7 jednak z sporym prawdopodobieństwem przez gminę Wieliczka. W większości droga przez naszą gminę szłaby w tunelu. Spośród 6 zaproponowanych wariantów, 5 przechodzi przez gminę Wieliczka. Tylko jeden wchodzi w węzeł Łagiewniki, dwa w nowy węzeł Tuchowska, dwa w węzeł Wieliczka, a jeden w węzeł Bieżanów. Warianty te różnią się przebiegiem od Myślenic (np. przez gminę Dobczyce, przez gminę Świątniki itd).Warianty przewidują budowę 3-5 tuneli i podobnie tyle węzłów. Koszt budowy w zależności od wariantu to 200-250 mln za km, czyli około 4-5 mld zł całość" - rozpoczął dyskusję Paweł Kurzawa, administrator liczącej już 15 tys. użytkowników grupy "Wieliczanie i Wieliczka - Miasto Gmina Powiat" na Facebooku.

Mieszkańcom Wieliczki spodobał się zwłaszcza wariant nr 6 biegnący przez Wieliczkę z zaplanowanym dodatkowym węzłem, ale zdaniem komentujących post członków grupy - może okazać się za drogi w realizacji. "Nr 6 nie ma szans na realizację przez gęstą zabudowę - chyba jedynie tunelami, co będzie drogie. Dla Wieliczki ten wariant byłby najlepszy, ale pewnie skończy się na nr 1. (Burmistrz woli wojować z rządem aniżeli się dogadać) Aczkolwiek dziwię się, że Gmina nie walczy chociaż o realizację łącznika DK94 a węzeł Bieżanów przy skrzyżowaniu z Peugeot, który mógłby odciążyć obwodnicę Wieliczki i przenieść ruch na Autostradę a co za tym idzie WRESZCIE można by było wjechać do Wieliczki od strony Bochni - nie licząc zjazdu w Podłężu...." - podsumował Dariusz Mikoda.

"Z tego co widać w dokumentacji, to korytarz 1 ma największe szanse na wybór. Nie dość, że udział obiektów tunelowych jest w nim najmniejszy (5,8km vs 13,1 km), to również najtańszy (4,67 mld vs 6,25 mld) i najlepiej zbierałby prognozowany ruch, zwłaszcza, że byłaby to droga o przekroju 2x3." - ocenił z kolei Mateusz Kozłowski.

fot. GDDKiA

Małopolska - najnowsze informacje

Rozrywka