poniedziałek, 20 czerwca 2022 14:27

Burmistrzowie Wieliczki Artur Kozioł i Niepołomic Roman Ptak zorganizowali konferencję naukową.

Autor Artykuł zewnętrzny
Burmistrzowie Wieliczki Artur Kozioł i Niepołomic Roman Ptak zorganizowali konferencję naukową.

Rozpoczęła się konferencja naukowa pt. "Strefy Aktywności Gospodarczej, a zarządzanie w samorządzie terytorialnym” organizowana wspólnie przez Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka oraz Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice.

Cele Konferencji

Naukowcy, samorządowcy oraz specjaliści podczas spotkania koncentrować będą się na problematyce gospodarczej i zarządzaniu oraz rozwoju stref aktywności gospodarczej, obszarach tworzenia i wdrażania innowacji, zarządzaniu gminą  i strategiach rozwoju, kapitale społeczno-gospodarczym gmin oraz  procesach związanych z restrukturyzacją.

Samorządowcy

Uroczystego otwarcia sesji naukowej, która odbywa się w Zamku Królewskim            w Niepołomicach dokonali wspólnie: Roman Ptak - Burmistrz Niepołomic oraz Artur Kozioł - Burmistrz Wieliczki.
W panelu samorządowców, prowadzonym przez Burmistrza Wieliczki zasiedli przedstawiciele z Sosnowca, Dobczyc, Gdańska oraz Niepołomic, aby rozmawiać      o swoich doświadczeniach, związanych z wspieraniem innowacji
i przedsiębiorczości, rozwoju stref aktywności gospodarczej oraz przedstawić obszary angażowania się samorządów terytorialnych dla wspierania inwestycji,
a poprzez to rozwoju miast i gmin.

Naukowcy i przedstawiciele biznesu

Panel naukowców poprowadzi prof. dr hab. Zbigniew Makieła z Uniwersytetu Jagiellońskiego, w ostatniej części spotkania, które moderuje Burmistrz Niepołomic głos zabiorą praktycy - przedstawiciele spółek i przedsiębiorstw działających na terenie stref niepołomickiej i wielickiej, m.in.  dr Richard Slovak - Prezes Zarządu MAN Trucks Sp. z o.o., Jerzy Czajkowski - 7R Logistic Sp. z o.o.
Radę Naukową Konferencji tworzą: prof. zw. dr hab. Małgorzata Bednarczyk - Uniwersytet Jagielloński, prof. dr hab. Wojciech Czakon  - Uniwersytet Jagielloński, prof. dr hab. Marta Gancarczyk  -  Uniwersytet Jagielloński, prof. dr hab. Zbigniew J. Makieła - Uniwersytet Jagielloński, prof. dr hab. Andrzej Sztormnik – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, dr hab. Wiktor Adamus - prof. UJ - Uniwersytet Jagielloński, dr hab. inż. arch. Magdalena Kozień-Woźniak, prof. PK - Politechnika Krakowska, dr hab. Jerzy Rosiński, prof. UJ - Uniwersytet Jagielloński. Dr hab. Izabela Stańczyk - prof. UJ - Uniwersytet Jagielloński, dr hab. Magdalena M. Stuss - Uniwersytet Jagielloński, dr hab. Anna Ujwary-Gil, prof. INE PAN – Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, dr Jacek Gancarczyk - Uniwersytet Jagielloński,  dr Małgorzata Kutera - Uniwersytet Jagielloński, dr Aneta Kuźnierska - Uniwersytet Jagielloński, dr Magdalena Makieła - Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, dr Artur Kozioł, Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka – Przewodniczący Rady Naukowej.\

Wieliczka

Wieliczka - najnowsze informacje