sobota, 17 sierpnia 2019 11:54

Chrzanów, Libiąż, Trzebinia – ile mieszkańcy zapłacą za śmieci?

Autor Anna Piątkowska-Borek
Chrzanów, Libiąż, Trzebinia – ile mieszkańcy zapłacą za śmieci?

Trwają poszukiwania firmy, która od nowego roku zajmie się wywozem odpadów. Związek Międzygminny Gospodarka Komunalna w Chrzanowie ogłosił drugi przetarg.

Prowadzone jest postępowanie przetargowe w sprawie wyłonienia podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. Termin składania ofert wyznaczono na 4 września 2019 roku.

– Równocześnie finalizowane są negocjacje z Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Balinie w sprawie zagospodarowania odpadów, które będą dostarczane przez wyłonionego w przetargu wykonawcę – podaje Związek Międzygminny Gospodarka Komunalna w Chrzanowie.

Planowane jest także uruchomienie PSZOK-ów w każdej gminie Związku – w Chrzanowie, Libiążu i Trzebini.

– Apelujemy o kompostowanie odpadów zielonych, segregację odpadów oraz ograniczanie ilości wytwarzanych odpadów poprzez przemyślane zakupy – dzięki temu mniej zmieszanych odpadów trafi do kosza na śmieci. Przez te działania ograniczymy wzrost stawki opłaty ponoszonej przez mieszkańców – informuje ZMGK w Chrzanowie. – Pamiętajmy, że największą częścią stawki jaką ponosimy, jest koszt zagospodarowania odpadów zmieszanych, a w nim – opłata za korzystanie ze środowiska (tzw. „opłata marszałkowska”), ustalana przez Ministra Środowiska, której wysokość obecnie wynosi 170 zł/tonę, a od 1 stycznia 2020 będzie wynosić 270 zł/tonę – dodaje.

Chrzanów - najnowsze informacje