czwartek, 29 sierpnia 2019 19:33

Chrzanów, Libiąż, Trzebinia: Śmieci będą droższe?

Autor Anna Piątkowska-Borek
Chrzanów, Libiąż, Trzebinia: Śmieci będą droższe?

Nadal nie wiadomo, jak zmienią się stawki za odbiór odpadów komunalnych na terenie gmin wchodzących w skład Związku Międzygminnego Gospodarka Komunalna. Chrzanów, Libiąż i Trzebinia czekają na rozstrzygnięcie przetargu. I poczekają do połowy września.

Firmy zainteresowane odbiorem odpadów od mieszkańców z terenu gmin: Chrzanów, Libiąż i Trzebinia, mogą składać oferty do 16 września. Termin wydłużono z uwagi na zapytania potencjalnych wykonawców.

– W związku z ze złożonymi przez Wykonawców pytaniami do prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Odbieranie odpadów komunalnych z terenu Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” i ich transport do RIPOK w Balinie” informujemy, że dokonana została modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz przesunięty termin otwarcia ofert z 4 na 16 września 2019 roku – podał Związek Międzygminny Gospodarka Komunalna.

Tego samego dnia nastąpi też otwarcie ofert na zadanie pn. „Utworzenie i prowadzenie PSZOK-ów dla mieszkańców gmin Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”.

Chrzanów - najnowsze informacje