niedziela, 5 maja 2019 19:37

Chrzanów: Od nich można się uczyć

Autor Anna Piątkowska-Borek
Chrzanów: Od nich można się uczyć

Ochotnicza Straż Pożarna w Chrzanowie została laureatem Konkursu Floriany 2019 w kategorii specjalnej „Ratujemy i uczymy ratować”.

FLORIANY to ogólnopolskie przedsięwzięcie poświęcone rozwojowi, edukacji i integracji lokalnych społeczności. Chodzi m.in. o działania na rzecz szeroko pojętego bezpieczeństwa, edukacji w dziedzinie niesienia pomocy i eliminowania zagrożeń.

Sama kategoria specjalna „Ratujemy i Uczymy Ratować” została włączona do Konkursu Floriany w 2018 roku. Jest ona skierowana do Ochotniczych Straży Pożarnych, które biorą udział w programie edukacyjnym o tej samej nazwie, prowadzonym przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy i realizowanym od grudnia 2017 rok w partnerskiej współpracy ze Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

– Przez 18 miesięcy współpracy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej i Fundacji WOŚP strażacy ochotnicy nauczyli pierwszej pomocy 56 247 dzieci podczas 3 859,50 godzin lekcyjnych – informuje ZOSPRP.

OSP Chrzanów podczas 99 godzin lekcyjnych przeszkoliła aż 1 653 dzieci.

– Dobiega końca kolejna edycja Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów FLORIANY 2019. Wśród nominowanych znalazło się 6 prospołecznych inicjatyw organizowanych przez jednostki z Małopolski. A jednym ze zwycięzców kategorii specjalnej jest OSP Chrzanów – podkreśla wicemarszałek Łukasz Smółka. – Szczególne gratulacje należą się druhom OSP z Chrzanowa, a także wszystkim nominowanym jednostkom z naszego regionu – dodaje.

Ochotnicza Straż Pożarna w Chrzanowie

OSP w Chrzanowie to jednostka z ponad 140-letnią tradycją. Powstała w 1872 roku. W 1997 została reaktywowana. Jak podają druhowie, powołano wówczas grupę inicjatywną w celu reaktywacji stowarzyszenia OSP Chrzanów oraz dokonano rejestracji sądowej. Pierwszym po reaktywowaniu jednostki prezesem został dh Kazimierz Potocki, a naczelnikiem Stefan Skrzydlewski.

Chrzanów - najnowsze informacje

Rozrywka