czwartek, 1 sierpnia 2019 15:22

Chrzanów: Zupełnie nowa organizacja ruchu w centrum miasta. Zmian jest sporo

Autor Anna Piątkowska-Borek
Chrzanów: Zupełnie nowa organizacja ruchu w centrum miasta. Zmian jest sporo

Od 1 września zmieni się organizacja ruchu w Chrzanowie, w rejonie starego miasta.

Po pierwsze – znikną słupki blokujące wjazd na ul. Mickiewicza od strony Al. Henryka.

Po drugie – dopuszczony będzie skręt w prawo z ul. Berka Joselewicza w ul. Świętokrzyską.

Po trzecie – ulica Mickiewicza, Ogrodowa i Dobczycka będą drogami jednokierunkowymi. Pojawią się też przy nich miejsca postojowe, również przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

– W sumie udało się wyznaczyć 32 miejsca parkingowe – informuje burmistrz Chrzanowa Robert Maciaszek.

Obszar w części ciągu ul. Mickiewicza, Woynarowskiej, Ogrodowej i Dobczyckiej zostanie wprowadzona strefa zamieszkania. Warto pamiętać, że strefa ta obejmuje zarówno drogi publiczne, jak i inne drogi (np. wewnętrzne). Obowiązują na nich szczególne zasady ruchu drogowego (tj. pierwszeństwo pieszych przed pojazdami, ograniczenie prędkości do 20km/h, parkowanie tylko w miejscach wyznaczonych), a wjazdy i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi.

Urząd Miejski w Chrzanowie przypomina podstawowe zasady poruszania się w strefie zamieszkania:

– W strefie zamieszkania pieszy korzysta z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdem. Nie dotyczą go przepisy podane w Ustawie „Prawo o ruchu drogowym”, dotyczące ruchu pieszego jak: obowiązkowe korzystanie z chodnika, poruszanie się poboczem, przy krawędzi jezdni, lewą stroną, jeden za drugim itd.

– Prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów w strefie zamieszkania wynosi 20km/h.

– Na skrzyżowaniach dróg w strefie zamieszkania, pierwszeństwo nie powinno być określane znakami, z wyjątkiem skrzyżowań, na których ze względu na ograniczoną widoczność należy oznakować wlot znakiem STOP-u. Obowiązuje zatem reguła prawej ręki – czyli ustępujemy wszystkim pojazdom nadjeżdżającym z naszej prawej strony.

– Przy wyjeździe ze strefy zamieszkania na drogę publiczną to my włączamy się do ruchu. Kierujący pojazdem, włączając się do ruchu, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz ustąpić pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu.

– W strefie zamieszkania obowiązuje zakaz postoju w innym miejscu niż do tego wyznaczone.

To nie koniec zmian.

– Odcinek ul. Mickiewicza od skrzyżowania z ul. Ogrodową do Rynku zostanie zamknięty dla ruchu. Na chrzanowski rynek dopuszczony jest tylko wjazd rowerów?, pojazdów zaopatrzenia, poczty oraz dojazd do własnej posesji i hotelu Platan. Wprowadzona zostaje także na Rynku strefa ograniczonego postoju, co oznacza, że nawet pojazdy, które są uprawnione do wjazdu, nie mogą tam parkować dłużej 15 minut – tłumaczy burmistrz Robert Maciaszek.

Wyjaśnia też, jaki jest powód wprowadzenia zmiany organizacji ruchu w Chrzanowie.

– Dzięki tym zmianom uporządkujemy ruch w ścisłym centrum Chrzanowa, wyznaczymy miejsca do parkowania i poprawimy bezpieczeństwo. Policja otrzyma także skuteczne narzędzie do pilnowania porządku w tej części miasta. Parkowanie poza miejscami wyznaczonymi oznacza mandat karny. Znikną także słupki blokujące wjazd w ul. Mickiewicza od strony Al. Henryka, wokół których dzisiaj parkują samochody, uniemożliwiając przejazd służbom ratunkowym.

Chrzanów - najnowsze informacje