wtorek, 18 maja 2021 11:57

Kraków. Nowe bulwary wiślane: więcej toalet, punktów kawiarnianych i szersza droga dla rowerów

Autor Marzena Gitler
Kraków. Nowe bulwary wiślane: więcej toalet, punktów kawiarnianych i szersza droga dla rowerów

Znamy wyniki konsultacji społecznych dotyczących zagospodarowania I etapu bulwarów wiślanych. Zarząd Zieleni Miejskiej opublikował raport podsumowujący uwagi krakowian. Wśród nich znalazły się m.in. dodatkowe rozwiązania dla rowerzystów, udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami czy większa liczba nasadzeń.

Rewitalizacja jest jednym z elementów sztandarowego projektu miejskiego „Wisła łączy”. Zakłada ona spójne zagospodarowanie nie tylko otoczenia Wisły, ale również jej przyległych dopływów, tak, by połączyć w nowy sposób cały Kraków.

Przeważająca część uczestników wypowiedziała się za potrzebą rewitalizacji bulwarów wiślanych. Do procesu konsultacyjnego włączyli się również radni dzielnicowi, którzy swoje uwagi oraz opinie zgłosili w postaci uchwał.

Uczestnicy konsultacji w większości zgadzali się z celami, które przyświecały prezentowanej koncepcji, zgłoszone przez nich uwagi zostały poddane analizie. Uwagi, które były zgodne z uwarunkowaniami przestrzennymi, krajobrazowymi, historycznymi zostały uwzględnione w projekcie koncepcyjnym.

Najczęstsze uwagi mieszkańców wobec przedstawionej koncepcji dotyczyły poszerzenia drogi dla rowerów do szerokości minimum 3 metrów. Pojawiły się także uwagi dotyczące odpowiedniego oznakowania tras rowerowych i pieszych (SIM, oznakowanie poziome i pionowe), materiałów wykończeniowych nawierzchni, wskazania miejsc pod instalacje artystyczne oraz plenerowe galerie, likwidacji miejsc parkingowych, rozwiązań połączeń komunikacyjnych DDR.

Mieszkańcy zwracali również uwagę na konieczność zaakcentowania przebiegu „Honorowego Południka Krakowskiego”, ujednolicenia mebli miejskich dedykowanych przedmiotowej przestrzeni, udostępnienia oraz nadania funkcji pomieszczeniom znajdującym się w murach oporowych bulwarów (wnęki), wprowadzenia odpowiednich zabezpieczeń w bliskim sąsiedztwie z brzegiem rzeki, utworzenia połączenia komunikacyjnego w formie schodów z bulwarów na most Kotlarski łączących go z Bulwarem Kurlandzkim po stronie Grzegórzek oraz z Bulwarem Podolskim po stronie Zabłocia.

Dla uczestników konsultacji ważne jest, by wskazać miejsca pod mobilne punkty kawiarniane, uwzględnić dodatkowe toalety publiczny oraz punkty serwisowe dla rowerów i stojaki rowerowe. Szczególną uwagę zwrócono na dostosowanie przestrzeni dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami m.in. poprzez budowę windy, wykonania gładkich najazdów. Pojawiła się również kwestia umowy dzierżawy pali cumowniczych dla barek, wprowadzenia dodatkowych nasadzeń drzew oraz  dostosowania nasadzeń roślin do okresowego zalewania terenu.

Teraz projekt koncepcyjny, uwzględniający uwagi uczestników konsultacji wraz z raportem zostanie przekazany do zaopiniowania, do stosownych służb. Po uchwaleniu projektu miejscowego planu „Bulwary Wisły II” i uzyskaniu niezbędnych, pozytywnych opinii odpowiednich służb do projektu koncepcyjnego, ZZM przystąpi do sporządzenia projektu budowlanego.

Z wynikami konsultacji społecznych można zapoznać się tutaj.

inf. i foto krakow.pl

Kraków

Kraków - najnowsze informacje