wtorek, 3 stycznia 2023 08:30

Co oznacza prawo?

Autor Artykuł zewnętrzny
Co oznacza prawo?

Prawo to system norm prawnych regulujących określone stosunki społeczne, normy wywodzące się od państwa, gwarantowane przez możliwość stosowania środków przymusu przez państwo. Natomiast ustawy ustanawiają normy postępowania, których społeczeństwo musi przestrzegać, oraz określają zasady odpowiedzialności za naruszenia. Występują trzy główne gałęzie prawa:

  • Prawo cywilne: zespół norm prawnych regulujących określone stosunki społeczne metodami prawa cywilnego,
  • Prawo administracyjne: to zespół norm prawnych regulujących określone stosunki społeczne metodami administracyjno-prawnymi (metodami polegającymi na nierówności podmiotów i podporządkowaniu obywateli państwu),
  • Prawo karne: zespół norm prawnych regulujących określone stosunki społeczne poprzez prawo karne, w tym stosowanie kar.

Najważniejszą rolą, jaką pełni obecnie prawo https://intereswpolsce.pl/category/prawo, to gwarancja sprawiedliwości społecznej.

Z kim rozmawiać - prawnicy, radca prawny, adwokat?

Ze względu na problemy prawne coraz więcej osób spotyka się z koniecznością skorzystania z usług adwokata. Powstaje więc pytanie - do kogo dokładnie. Często słyszymy, że osoby mające problemy prawne powinny „skontaktować się z prawnikiem”. Dlatego warto zastanowić się nad podobieństwami i różnicami pomiędzy radcami prawnymi, adwokatami i adwokatami.

Różnica między adwokatem a radcą prawnym

Należy podkreślić, że obecnie funkcjonują dwa autonomiczne samorządy radców prawnych i adwokackie, a radcy prawni i adwokaci mają takie same kompetencje w wykonywaniu swoich zawodów. Oznacza to, że z punktu widzenia osoby mającej problem prawny adwokat i radca prawny nie różnią się niczym, poza nazwiskami i przynależnością do dwóch różnych organizacji zawodowych. Oznacza to, że w przypadku pytań prawnych możesz skontaktować się zarówno z radcą prawnym, jak i adwokatem. Obaj mogą reprezentować klientów przed sądami cywilnymi, karnymi lub administracyjnymi, a także przed organami władzy publicznej, stowarzyszeniami i władzami lokalnymi.

Kto to jest prawnik?

Prawnicy jako osoby z wykształceniem prawniczym często nie posiadają takich kompetencji. Oczywiście może udzielać klientom porad prawnych w dziedzinach, w których się specjalizuje, jednak w większości przypadków wiedza i doświadczenie radców prawnych czy adwokatów znacznie przewyższa wiedzę i doświadczenie osób posiadających tytuł magistra prawa. Prawnik to osoba, która ukończyła przede wszystkim studia prawnicze. Jest to zatem osoba, która wiedzę teoretyczną z zakresu prawa zdobyła na wybranej przez siebie uczelni, ale nie posiada tytułu radcy prawnego ani adwokata. Oznacza to, że taka osoba nie uzupełniła wniosku i nie zdała egzaminu zawodowego.

Podsumowując różnice między adwokatami, radcami prawnymi i prawnikami, warto pamiętać, że chociaż wszyscy radcy prawni i adwokaci są prawnikami, to nie wszyscy prawnicy są radcami prawnymi lub adwokatami.

Finanse i Gospodarka

Finanse i Gospodarka - najnowsze informacje

Rozrywka