piątek, 23 października 2020 13:09

Czym są przesłony przeciwfiltracyjne w budownictwie?

Autor Artykuł sponsorowany
Czym są przesłony przeciwfiltracyjne w budownictwie?

W celu poprawy stateczności obiektów, a także zapobiegania przed przenikaniem wód gruntowych, w budownictwie stosuje się przesłony przeciwfiltracyjne. Kiedy konieczne jest wykorzystanie tej technologii? Sprawdzamy.

Co to są przesłony przeciwfiltracyjne?

Przesłony przeciwfiltracyjne to jedna z technologii w geoinżynierii (keller.com.pl), która umożliwia stworzenie bariery dla przepływu wód gruntowych, a także substancji toksycznych przedostających się ze składowisk odpadów.

Wykonywane się „ścianki”, które stanowią barierę o niskiej wodoprzepuszczalności. Najczęściej do gruntu wprowadzany jest zaczyn cementowo-bentonitowy. Wyróżnia się wiele metod wykonania przesłon przeciwfiltracyjnych, a ich wybór uzależniony jest od warunków gruntowych oraz potrzeb. Wcześniej należy więc przeprowadzić szczegółowe badania geotechniczne, aby móc wybrać optymalną technologią.

Rodzaje przesłon przeciwfiltracyjnych

Przesłony przeciwfiltracyjne dzieli się przede wszystkim na pionowe oraz poziome, przy czym od razu podpowiemy, że pionowe są najczęściej stosowane. Pozwalają one na zabezpieczenie płytko zalegających warstw gruntu przed napływem wody.

Poziome przesłony przeciwfiltracyjne wykonuje się w sytuacji, gdy spoiste warstwy gruntu znajdują się na dużej głębokości. Zwykle jednak technologia ta nie występuje w pojedynkę, stanowi uzupełnienie przesłon pionowych.

Pionowe oraz poziome przesłony wykonuje się przy zastosowaniu kilku technologii. W przypadku przesłon pionowych zwykle jest to technologia VDW lub kolumn DMS, natomiast, aby zabezpieczyć głębsze warstwy gruntu, stosuje się iniekcję wysokociśnieniową, czyli jet grouting (to umożliwia stworzenie ekranów poziomych).

Skąd wiadomo, którą technologię wybrać? Tu już wszystko zależy od rodzaju gruntu. Gdy jest on mineralny, lepiej sprawdzają się kolumny DSM. W gruntach skalistych bardziej opłaca się zastosować technologię VDW, podczas której wykonywane się pale. Natomiast jet grouting to w skrócie mieszanie zaczynu cementowego z gruntem, w wyniku czego powstają przesłony poziome. Tutaj głównym wyznacznikiem jest głębokość warstw gruntu, do których chce się dotrzeć.

Przesłony przeciwfiltracyjne – zastosowanie

Przesłony przeciwfiltracyjne stosuje się, aby ograniczyć napływ wód gruntowych do wykopu. W większości przypadków dotyczy to budowli hydrotechnicznych, czyli wałów przeciwpowodziowych oraz zapór, aczkolwiek to nie jedyne ich stosowanie.

Gdy prowadzone są suche wykopy szerokoprzestrzenne, przesłony umożliwiają ich zabezpieczenie. Co ciekawe, w ten sposób chroni się też kondygnacje podziemne przed zalewaniem, gdy wykonanie ściany szczelinowej to za mało. Oprócz tego przesłony przeciwfiltracyjne wykonywane są w pobliżu składowisk odpadów, aby zapobiegać przenikaniu toksyn oraz substancji szkodliwych do gruntu, oraz wód gruntowych.

Technologia - najnowsze informacje