wtorek, 9 lutego 2021 10:31

Dobczyce. Jest dofinansowanie na wodociąg w Sierakowie i kanalizację w Kornatce

Autor Wiktoria Mitura
Dobczyce. Jest dofinansowanie na wodociąg w Sierakowie i kanalizację w Kornatce

Sieć wodociągowa w Sierakowie i budowa kanalizacji sanitarno-grawitacyjnej w przysiółku Zalas w Kornatce. Na te dwa zadania gmina Dobczyce pozyskała 2 mln złotych dofinansowania.

Gmina Dobczyce pozyskała 2 mln dofinansowania na inwestycje związane z gospodarką wodno-ściekową z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ramach dofinansowanego zadania wykonana zostanie budowa i przebudowa sieci wodociągowej w Sierakowie oraz budowa kanalizacji sanitarno-grawitacyjnej w przysiółku Zalas w Kornatce.

- Realizacja tych inwestycji jest niezwykle ważna dla mieszkańców Sierakowa i Kornatki. Problem wodociągu w Sierakowie znany jest od wielu lat, o czym niejednokrotnie wspominała w rozmowach Przewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Jakubowska – mówi Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce Tomasz Suś. – Działania w zakresie poprawy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej to często zgłaszane potrzeby. Podczas zebrania wiejskiego w Kornatce Radna Jolanta Ziemba wskazywała na potrzebę kanalizacji przysiółka Zalas. Oczywiście mam świadomość konieczności realizacji podobnych działań w innych miejscowościach, jednak realizujemy te zadania zgodnie z pozyskanymi środkami i możliwościami – dodaje.

Wodociąg w Sierakowie

W ramach tej części zadania zaplanowano przebudowę ok 4 km wodociągu w miejscowości Sieraków. Wyremontowane również zostaną zbiorniki wody oraz wybudowana zostanie kontenerowa pompownia wody wraz z rurociągiem tranzytowym o długości ok 0,7m umożliwiająca zasilenie przebudowywanego wodociągu z miejskiej sieci wodociągowej do której wodę dostarcza MPWiK Kraków (obecnie przebudowywany wodociąg zasilany jest z ujęć własnych Gminy Dobczyce zlokalizowanych w m. Dziekanowice).  

Poprawę jakości wody odczują również mieszkańcy miejscowości Rudnik i Dziekanowice, do których dzięki przedmiotowej inwestycji trafi woda o lepszych parametrach.

Eksploatowany obecnie wodociąg w miejscowości Sieraków to jeden z pierwszych wodociągów wybudowanych w latach 80 na ternie gminy Dobczyce. Stalowe rury użyte do jego budowy są w bardzo złym stanie technicznym co powoduje liczne awarie i bardzo duże straty wody. Usuwanie awarii skutkuje odrywaniem osadów nagromadzonych wewnątrz rur i okresowym pogorszeniem jakości wody na danym odcinku sieci.

Kanalizacja w Kornatce

W ramach tej części zadania zaplanowano również budowę kanalizacji sanitarnej o długości ok 1,25 km oraz odcinka sieci tłocznej o długości 0,27km z dwoma przydomowymi pompowniami ścieków. Zaplanowany do realizacji odcinek kanalizacji to uzupełnienie wybudowanej w latach 2012 – 2013 r w ramach PROW 2007-2013 kanalizacji w miejscowości Kornatka.

Ścieki z wybudowanego odcinka sieci kanalizacyjnej poprzez istniejące pompownie ścieków trafią na oczyszczalnie ścieków w Dobczycach.

info: UMiG Dobczyce

Myślenice - najnowsze informacje