piątek, 12 stycznia 2024 12:31

Duże dotacje na kompostowniki przydomowe. Ruszył nabór wniosków

Autor Marzena Gitler
Duże dotacje na kompostowniki przydomowe. Ruszył nabór wniosków

2 miliony złotych przeznaczy Małopolska na wsparcie dla gmin, które zaangażują się w zaopatrzenie mieszkańców w kompostowniki. Dotacja dla pojedynczego gospodarstwa może wynieść nawet do 50 tys. zł.

Kompostownik to niższe koszty odpadów

Samorządy gminne zobowiązane są do recyklingu części odpadów komunalnych. Obecnie ten proces powinien wynieść co najmniej 35 proc. całkowitej wagi wszystkich odpadów, które zbierane są od mieszkańców. Do roku 2035 ta ilość ma wzrosnąć nawet do 65 proc. Jednym z najdroższych do utylizacji odpadów, wytwarzanych przez mieszkańców są bioodpady. Dlatego wiele samorządów zachęca do zakładania kompostowników przez zniżki w comiesięcznej opłacie za wywóz śmieci. Teraz dodatkową motywacją będzie możliwość pozyskania dofinansowania, które wyniesie nawet do 50 tys. zł. Warunkiem jednak jest złożenie wniosków w naborze, co gminy i miasta mogą zrobić od nowego roku. Termin ich składania upływa 9 lutego. Budżet Województwa Małopolskiego na to zadanie wynosi 2 mln zł.

- Samorządy gminne stają często przed wyzwaniem, jakim jest uzyskanie odpowiednich poziomów ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych. Nowy program wsparcia przygotowany przez Samorząd Województwa Małopolskiego wpłynie na zwiększenie udziału zagospodarowania odpadów komunalnych u źródła, czyli już w gospodarstwach domowych i w efekcie przyczyni się do wzrostu poziomu recyklingu na obszarze gmin - mówi Józef Gawron, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego.

Kompostowniki powinny być zakupione i rozdysponowane mieszkańcom najpóźniej do dnia 30 listopada 2024 r. Wysokość wparcia finansowego będzie zależeć od udziału budynków jednorodzinnych w stosunku do wszystkich zamieszkałych gospodarstw domowych zlokalizowanych na terenie gminy. W gminach, w których udział budynków jednorodzinnych wśród zabudowań jest powyżej 98,5 proc. takie dofinansowanie dla gospodarstwa może wynieść do 50 tys. zł. Gdy jest ich od 90 do 98,5 proc. - do 40 tys. zł dotacji, a gdy jest ich do 90 proc. - do 30 tys. zł.

Najtaniej - w Limanowej

Stawki za odbiór odpadów w Małopolsce oscyluje około 35 zł za osobę.  O ich wysokości decyduje w uchwale rada miasta lub gminy. Dla przykładu mieszkańcy Zielonki płacą miesięcznie 36 zł a ci, którzy zadeklarują, że mają kompostownik, mogą tę opłatę obniżyć do 32 zł miesięcznie. W Niepołomicach odbiór odpadów to koszt 40 zł miesięcznie od osoby. W podkrakowskiej Skale opłata naliczana jest od mieszkańca i wynosi 35,00 zł miesięcznie za osobę. Tu ulga za kompostownik to 5 zł miesięcznie za osobę. Tej samej wysokości opłaty są w Chrzanowie. Taka sama stawka jest też w Tarnowie, ale tam zniżka za kompostownik pozwala obniżyć opłatę do 29 zł miesięcznie. W Osieku (pow. oświęcimski) wysokość stawki odbiór odpadów (odpady zmieszane, segregowane, bioodpady) w 2023 roku wynosiła aż 41 zł od mieszkańca na miesiąc. Tu zniżka za kompostownik wynosiła 9 zł.

Zdecydowanie taniej odpady kosztują w Krakowie, gdzie za posegregowane śmieci mieszkaniec płaci 27 zł, za to za zmieszane - aż 54 zł. Jeszcze mniej płacą mieszkańcy miasta i gminy Myślenice, gdzie stawka to 21 zł. Najniższe stawki są jednak w Limanowej, gdzie opłata miesięczna to 19.50 zł, jednak tu zniżka za kompostownik to tylko 0.50 zł.  

fot. UG Limanowa

Małopolska - najnowsze informacje

Rozrywka