poniedziałek, 22 lipca 2019 11:18

Dzieciaki na gokartach - trwa Karting Camp Tarnów 2019 - Pierwszy krok w kartingu

Autor Marzena Gitler
Dzieciaki na gokartach - trwa Karting Camp Tarnów 2019 - Pierwszy krok w kartingu

Na tarnowski torze kartingowym Speed Race trwa akcja Karting Camp Tarnów 2019 - Pierwszy krok w kartingu - Śladami Roberta Kubicy. To jeden z największych w Polsce projektów sportowo-edukacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych podczas tegorocznych wakacji.

Uczestnicy akcji tradycyjnie już na obiekcie sportowym Małopolskiego Ośrodka Sportów Motorowych - Torze Speed Race Tarnów w bezpiecznych warunkach i pod okiem fachowców mają okazję zapoznania się, treningu i kontaktu od najmłodszych lat z pojazdami mechanicznymi, jakimi są gokarty oraz zdobywają właściwe informacje i umiejętności na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego, wiedzę o sporcie kartingowym, a także poprawiają swoje umiejętności i technikę jazdy.


Podczas zajęć młodym adeptom czterech kółek towarzyszą mundurowi z tanowskiej KPP, opowiadając o bezpieczeństwie podczas wakacji. Jedno z takich spotkań odbyło się 17 lipca. Dzieci z tarnowskich półkolonii miały okazję nie tylko po raz pierwszy zasiąść za kierownicą gokarta, czy też doskonalić posiadane już umiejętności, ale również poznać zasady bezpiecznego spędzania wolnego czasu w domu, w górach, nad wodą, podczas korzystania z Internetu i oczywiście korzystając z dróg. Uczestnicy zapoznają się również z podręcznym sprzętem ratowniczym i dowiadują się jak bezpiecznie pomóc tonącemu. Wspólne działania mają na celu doprowadzenie do zmniejszenia liczby wypadków i utonięć podczas tegorocznych wakacji.

Karting to sport podnoszący samoocenę, stanowi formę zajęć terapeutycznych, umożliwia rozwijanie zainteresowań. Wpływa na poprawę ogólnej kondycji organizmu, rozwoju koordynacji wzrokowo-ruchowej, wzmacnia mięśnie kończyn górnych. Osoby uczestniczące w szkoleniowych jazdach treningowych stają się bardziej odważne, zdyscyplinowane i samodzielne oraz uwrażliwiają się na potrzeby innych. Zrealizowane zadanie nie tylko uczy uczestników właściwego zachowania się, ale przede wszystkim wykształca postawy, które sprawią, że z małych adeptów kierownicy, piechurów i pasażerów wyrosną odpowiedzialni rowerzyści i motorowerzyści, a później świadomi kierowcy.

W programie Karting Camp Tarnów 2019 - Pierwszy krok w kartingu w te wakzje weźmie udział kilka tysięcy osób. W ubiegłorocznej akcji wzięło udział 6000 dzieci i młodzieży.

Głównymi Partnerami projektu są: Miasto Tarnów, Polski Związek Motorowy, Wojewódzka Małopolska Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

inf. i foto: KPP Tarnów, http://www.gokarty-tarnow.pl, https://www.pzm.pl,

Tarnów - najnowsze informacje