sobota, 18 stycznia 2020 13:42

Gorlice. To będzie rok pełen inwestycji

Autor Marzena Gitler
Gorlice. To będzie rok pełen inwestycji

Wiemy, jakie inwestycje w 2020 roku są priorytetem dla Gorlic. Większość realizowana będzie w partnerstwie i z wysokim dofinansowaniem. Dzięki temu będzie można zrobić więcej.

Już niebawem wypięknieją dwa historyczne budynki Gorlic – budynek I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kromera oraz Towarzystwa Gimnastycznego Sokół. W zeszłym roku Miasto Gorlice wraz ze Starostwem Powiatowym złożyło wniosek na ich modernizację. Urząd Marszałkowski przeznaczył na ich remont aż 10 584 103 zł. W ramach projektu wyremontowane też zostały ulice Kromera oraz Niepodległości, przebudowy doczeka się także ul. Jagiełły.

W ramach II edycji Funduszu Dróg Samorządowych, Miasto Gorlice pozyskało dofinansowanie na rozbudowę ul. Łokietka. Otrzymana dotacja opiewa na kwotę 4 844 975 zł, a całość prac obejmie odcinek długości blisko 1,7 km. Do tego programu złożyliśmy także kolejne dwa wnioski na rok 2020. Obejmują one remont nawierzchni ulicy Karwacjanów - wzdłuż cmentarza parafialnego oraz budowę łącznika ul. Stróżowskiej z ul. Korczaka.

Początkiem 2020 roku, w ramach Funduszu zaplanowano złożenie wniosku na remont ulic Nadbrzeżnej, Garbarskiej oraz Blich. Na zaawansowanym etapie jest także projekt budowy Miasteczka Ruchu Drogowego, na realizację którego pozyskaliśmy dofinansowanie w kwocie 200 000 zł.

Zakończył się pierwszy etap prac remontowych na krytej pływalni Fala, związany z wymianą klimatyzacji i systemu uzdatniania wody. W zeszłym, jubileuszowym dla pływalni roku, Miasto Gorlice otrzymało dofinansowanie w wysokości 50% kosztów projektu w kwocie 1 476 800 zł. Drugi etap planowany jest na 2020 rok i obejmie wymianę instalacji, docieplenie, usunięcie barier architektonicznych i poprawę estetyki obiektu.

Ponad 7 mln zł to kwota, która przeznaczona jest na kompleksową termomodernizację 9 obiektów mieszczących się na terenie Gorlic. Chodzi tu o budynki Urzędu Miejskiego, szatni OSiR, MZS nr 5, gospodarczego MZS nr 4, przychodni przy ul. Jagiełły i Słonecznej oraz Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych. Środki na dofinansowanie tej dużej inwestycji w 60% pozyskano poprzez Związek Gmin Ziemi Gorlickiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Wspólny wniosek Miasta Gorlice i Gminy Sękowa obejmujący rozbudowę stoku narciarskiego w Małastowie otrzymał prawie dwumilionowe dofinansowanie. Właśnie trwa jego realizacja i można mieć nadzieję, że już tej zimy będziemy mogli skorzystać z nowej infrastruktury narciarskiej.

Z niecierpliwością oczekiwane są też wyniki badawczego odwiertu geotermalnego w Sękowej. Jeśli okaże się, że parametry wody są wystarczające, ewentualna realizacja objęłaby czerpanie energii z podziemnego źródła do ogrzewania domów i mieszkań, głównie na terenie Gorlic. W przyszłości otworzy to także drogę do urozmaicenia oferty turystycznej regionu, przez powstanie kompleksu basenów termalnych. Całkowity szacowany koszt realizacji przedsięwzięcia wynosi 17 650 000 zł, a dofinansowanie w formie dotacji to aż 17 648 292 zł. Dofinansowanie to wynik pozytywnej oceny wniosku złożonego przez Gminę Sękowa w partnerstwie z Miastem Gorlice do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Cały czas czynimy starania, aby Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ujął w swoich planach inwestycyjnych budowę łącznika ul. Kościuszki z ul. Stróżowską – zapowiadają władze Miasta Gorlice. Pozwoli on skomunikować drogę krajową nr 28 z drogą wojewódzką nr 977. Tym samym odciąży główną arterię miasta.

- Ta droga zdecydowanie upłynniłaby ruch w mieście. Zyskalibyśmy drugi most na rzece Ropie, który byłby alternatywą w poruszaniu się pomiędzy przedzielonymi rzeką częściami miasta – mówi burmistrz Rafał Kulka. - Pomimo bezsprzecznej potrzeby budowy takiego łącznika, przyszło mi zmierzyć się z głosami niewielkiej grupy przeciwników inwestycji. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach pod realizację tego przedsięwzięcia została zaskarżona do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Na decyzję SKO czekaliśmy aż kilkanaście miesięcy. Dopiero w maju tego roku Kolegium ostatecznie podtrzymało pozytywną opinię i tym samym teoretycznie otrzymaliśmy zielone światło dla wdrożenia kolejnych procedur. Jednak grupa kilku osób złożyła na decyzję skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i znów mamy przestój. Mamy nadzieję, że w najbliższym czasie sprawa nabierze szybszego tempa. Budowa tej drogi jest ogromną szansą dla Gorlic.

W 2010 roku Gorlice chcą też zmierzyć się z problemem nielegalnego składowiska na terenie byłej Rafinerii. – Traktuję tę sprawę priorytetowo. Mimo, że udało się nam wywieźć część opadów, jest to dla nas wciąż palący problem, zwłaszcza wobec nowych przepisów i braku zapewnienia odpowiedniej pomocy ze strony władz centralnych. Jesteśmy zdeterminowani i wykorzystamy wszystkie możliwości,       by pozbyć się ich całkowicie. W październiku br. otrzymaliśmy pismo z prokuratury rejonowej, które wskazuje, że odpady mogą stanowić szczególne niebezpieczeństwo dla środowiska, a także zdrowia i życia mieszkańców oraz, że jest ich przeszło dwukrotnie więcej niż początkowo zakładano. Podjąłem więc decyzję o ich utylizacji. Proceder ten wiąże się z ogromnym obciążeniem dla budżetu miasta, jednakże życie i zdrowie gorliczan jest dla mnie najważniejsze. Dołożę wszelkich starań, aby winni sytuacji ponieśli konsekwencje. Będę  domagał  się  odszkodowania dla miasta i zrobię co w        mojej mocy, aby koszty wywozu i utylizacji odpadów nie wstrzymały inwestycji w mieście. Dziękuję za duże wsparcie, które otrzymałem od mieszkańców do tej pory. Wierzę, że uda nam się  zrealizować  wszystkie  zadania, które przed sobą stawiamy.

Inf. i foto: UMG

Gorlice - najnowsze informacje