wtorek, 2 czerwca 2020 14:33

Jak będą funkcjonować w wakacje gorlickie przedszkola?

Autor Marzena Gitler
Jak będą funkcjonować w wakacje gorlickie przedszkola?

Urząd Miasta Gorlice przedstawił harmonogram dyżurów wakacyjnych w gorlickich przedszkolach.

Na dyżur wakacyjny przyjmowane będą dzieci uczęszczające w bieżącym roku szkolnym do przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Gorlice.

Przedszkola dyżurujące organizują opiekę również dla tych dzieci, które w roku szkolnym 2019/2020 uczęszczają do miejskich przedszkoli objętych przerwą wakacyjną. Pierwszeństwo mają dzieci uczęszczające do macierzystego przedszkola. Decyzję o przyjęciu dziecka na dyżur wakacyjny podejmuje dyrektor dyżurującej placówki, kierując się zasadą pierwszeństwa dzieci obojga pracujących rodziców lub pracującego rodzica, który samotnie wychowuje dziecko.

Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola na okres wakacyjny jest:

  • „Deklaracja” - w przypadku dzieci zamierzających skorzystać w okresie wakacyjnym z pobytu w macierzystym przedszkolu;
  • "Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola na dyżur wakacyjny" - w przypadku dzieci zamierzających skorzystać z pobytu w okresie wakacyjnym w innym przedszkolu niż macierzyste.

Przyjmowanie zgłoszeń na dyżur wakacyjny odbywać się będzie w terminie do 15 czerwca 2020 r.

Dokumenty dotyczące zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny dostępne będą w przedszkolach  oraz ich stronach internetowych.

Funkcjonowanie przedszkoli będzie dostosowane do aktualnych przepisów dotyczących zagrożenia epidemicznego.

inf. UM Gorlice

Gorlice - najnowsze informacje