wtorek, 19 maja 2020 08:53

Jak chronić zwierzęta z polisy mieszkaniowej?

Autor Głos 24
Jak chronić zwierzęta z polisy mieszkaniowej?

Posiadanie domowych zwierząt jest bardzo popularne wśród lokatorów domów i mieszkań. Z różnych względów warto zapewnić im odpowiednią ochronę ubezpieczeniową.

Polisa mieszkaniowa to produkt ubezpieczeniowy dostępny w dwóch wariantach: podstawowym i rozszerzonym. Podstawowa polisa chroni jedynie mury (niekiedy też pozostałe elementy stałe nieruchomości) przed ogniem i pozostałymi zdarzeniami losowymi, których lista zamieszczona jest w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU). Z racji na to, że zgodnie z terminologią ubezpieczeniową zwierzęta domowe zazwyczaj zaliczane są do ruchomości domowych, niezbędne jest poszerzenie zakresu ochrony przez zakup odpowiednich dodatków. Przeważnie nie ma limitów, jeśli chodzi o ilość zwierząt domowych zgłaszanych do ubezpieczenia. Wyjątkiem od tej zasady są pszczoły, a dokładniej liczba uli.

Masz domowe zwierzę? Przydadzą się home assistance i OC

Specjaliści od ubezpieczeń zalecają, np. w https://rankomat.pl/nieruchomosci/ubezpieczenie-zwierzat-domowych-w-ramach-polisy-mieszkaniowej, aby właściciele zwierząt domowych wzbogacili polisę mieszkaniową o OC w życiu prywatnym i home assistance

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej chroni przed finansowymi skutkami szkód wyrządzonych nieumyślnie osobom trzecim. W odniesieniu do zwierząt domowych może to być np. pogryzienie sąsiada przez psa należącego do właściciela polisy.

Home assistance to pakiet specjalistycznych usług, z których można korzystać na zasadach określonych w umowie ubezpieczeniowej. W kontekście ochrony zwierząt domowych może zapewnić m.in. dostęp do bezpłatnej infolinii weterynaryjnej, organizację transportu zwierzęcia do wyznaczonej przez ubezpieczonego osoby lub instytucji bądź opiekę weterynaryjną na preferencyjnych warunkach.

Czy każde zwierzę domowe można objąć ochroną ubezpieczeniową?

Z polisy mieszkaniowej można chronić nie tylko psy i koty, ale też np. papugi, świnki morskie, chomiki, szynszyle, myszy, szczury, króliki, żółwie czy ryby akwariowe. W zależności od ubezpieczyciela zawartość katalogu zwierząt uwzględnionych w polisie może się różnić.

Podobnie jest w przypadku zwierząt, których nie da się chronić z polisy mieszkaniowej. Zazwyczaj są to m.in. konie wyścigowe, agresywne rasy psów, zwierzęta hodowlane i produkcyjne, zwierzęta przeznaczone na handel czy zwierzęta dzikie, półdzikie i egzotyczne. Zawsze należy sprawdzić, co dokładnie proponuje ubezpieczyciel w obszarze ubezpieczania zwierząt domowych.

Lista zwierząt podlegających i niepodlegających ochronie ubezpieczeniowej zamieszczona jest w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Kiedy nie przysługuje odszkodowanie za zwierzęta domowe?

W polisie mieszkaniowej zwierzęta domowe są na równi traktowane z ruchomościami domowymi – przynajmniej pod kątem wypłaty odszkodowania. Wiele zatem zależy od zakresu ochrony oraz kwot, na które są ubezpieczone poszczególne zdarzenia.

Trzeba jednak pamiętać, że są sytuacje, kiedy właściciel nie przejmuje finansowej odpowiedzialności za szkodę, co jest równoznaczne z odmową wypłaty odszkodowania. Przeważnie ma to miejsce, gdy np. domowe zwierzę poniesie śmierć z przyczyn naturalnych lub wskutek choroby, ucieknie z domu, spowoduje szkody w domku letniskowym lub na terenie domu w budowie czy przyczyni się do przenoszenia chorób.

Ochrona zwierząt z polisy mieszkaniowej – jaki to koszt?

Cena polisy mieszkaniowej uwzględniającej domowe zwierzęta zależy m.in. od zakresu ochrony, sum gwarantowanych i parametrów nieruchomości. Poszczególne dodatki chroniące mienie ruchome, a także OC w życiu prywatnym i home assistance, to wydatek średnio od kilkunastu do kilkudziesięciu złotych rocznie.

Z uwagi na zróżnicowane warunki proponowane przez ubezpieczycieli i sporą rozpiętość cenową warto porównać jak najwięcej ofert za pomocą kalkulatora polis. Kompleksowe ubezpieczenie mieszkania to wydatek przeciętnie 200-300 zł, a domu 300-500 zł rocznie.

Finanse i Gospodarka - najnowsze informacje