czwartek, 6 października 2022 09:47

Jak skorzystać z wakacji kredytowych w twoim banku?

Autor Artykuł sponsorowany
Jak skorzystać z wakacji kredytowych w twoim banku?

Co to są wakacje kredytowe i co musisz zrobić, aby z nich skorzystać? jakie są skutki dla ciebie skorzystania z wakacji kredytowych? Wyjaśniamy!

Co to są wakacje kredytowe i jak z nich skorzystać?

Wakacje kredytowe to ustawowe zawieszenie jednego kredytu zaciągniętego w PLN, zawartego  przed 1 lipca 2022 roku w celu nabycia nieruchomości przeznaczonej na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Termin zakończenia okresu kredytowania musi przypadać co najmniej 6 miesięcy od tej daty.

Zawieszenie spłaty przysługuje w okresie:

  • od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy;
  • od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. – w wymiarze miesiąca w każdym kwartale.

W okresie zawieszenia nie będziesz płacił kapitałowej i odsetkowej części raty kredytu mieszkaniowego. Będziesz musiał jednak ponosić koszty z tytułu ubezpieczeń powiązanych z umową. Może to być np. ubezpieczenie pomostowe lub ubezpieczenie niskiego wkładu własnego.

Aby skorzystać z wakacji kredytowych, musisz złożyć do banku wniosek o zawieszenie spłaty kredytu. Może on przybierać formę papierową lub elektroniczną.

Wniosek o wakacje kredytowe powinien zawierać:

  • Twoje dane: imię i nazwisko;
  • oznaczenie kredytodawcy, czyli dane banku;
  • wskazanie okresu lub okresów zawieszenia spłaty kredytu;
  • oświadczenie, że wniosek dotyczy nieruchomości przeznaczonej na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.

Ważne: w ofercie Twojego banku mogą być również dostępne inne wakacje kredytowe niż te ustawowe, udzielane na innych zasadach (np. dające możliwość zawieszenia spłaty tyko raty kapitałowej). Upewnij się, że składasz wniosek o ustawowe wakacje kredytowe, jeśli chcesz skorzystać z wakacji kredytowych opisanych w tym  artykule.

Spłata kredytu zostanie zawieszona automatycznie, z dniem doręczenia kredytodawcy wniosku na okres w nim wskazany. W ciągu  21 dni od momentu doręczenia wniosku kredytodawca ma obowiązek potwierdzenia otrzymania dokumentu na trwałym nośniku, wskazania okresu, na który została zawieszona spłata kredytu oraz wysokości ewentualnych opłat z tytułu ubezpieczeń. Brak potwierdzenia nie  wpływa na rozpoczęcie zawieszenia spłaty kredytu.

Jakie są skutki wakacji kredytowych dla Ciebie?

W praktyce wakacje kredytowe oznaczają, że przez kilka wskazanych przez siebie miesięcy nie będziesz musiał spłacać rat wybranego kredytu hipotecznego - zostaną one przeniesione na koniec okresu kredytowania. Okres spłaty Twojego kredytu zostanie wydłużony o raty, których nie spłaciłeś w ramach wakacji.

Banki nie będą raportować do BIK wakacji kredytowych jako opóźnienia. Fakt skorzystania z wakacji kredytowych nie jest brany pod uwagę przy naliczaniu scoringu BIK – nie ma więc wpływu na wysokość oceny punktowej BIK.

To, w jaki sposób informacja o skorzystaniu z wakacji kredytowych będzie interpretowana, zależy od polityki kredytowej instytucji finansującej, w której będziesz ubiegać się o kredyt lub pożyczkę w przyszłości. BIK nie decyduje o przyznaniu kredytu – jest to zawsze samodzielna decyzja podmiotu, w którym składasz wniosek o kredyt/pożyczkę.

fot. Pixabay.com

 

Finanse i Gospodarka

Finanse i Gospodarka - najnowsze informacje