poniedziałek, 29 czerwca 2020 22:20

Jak wygląda rynek pracy w Norwegii?

Autor Artykuł sponsorowany
Jak wygląda rynek pracy w Norwegii?

Norwegia od wielu lat pozostaje jednym z ulubionych kierunków emigracji zarobkowej nie tylko wśród Polaków. Kuszą wysokie zarobki, ale także jasne zasady dotyczące wynagrodzeń w poszczególnych branżach, atrakcyjny system zasiłków i świadczeń socjalnych dla pracowników, a także czytelny i korzystny dla obcokrajowców system podatkowy.

Norweski rynek pracy otwarty na obcokrajowców

Tak, to prawda, że życie w Norwegii nie jest tanie, ale ceny są adekwatne do zarobków. Jeśli planujemy wyemigrować całą rodziną, co w wielu wypadkach oznacza, że pracować na utrzymanie będą dwie osoby dorosłe, a część pieniędzy zamierzają oszczędzać na planowane inwestycje po powrocie do Polski, nie możemy wybrać lepszego kraju niż Norwegia. Pracownicy z innych krajów są tu naprawdę mile widziani. I to nie tylko dlatego, że norweskie społeczeństwo szybko się starzeje, ale także z uwagi na fakt, że dzieki temu nastawieniu obcokrajowcy szybko się uczą, asymilują oraz szanują reguły tutejszego rynku pracy. Od wielu już lat imigranci zarobkowi z Polski stanowią największą grupę pracowników przyjezdnych. W 2019 roku w Norwegii pracowało i mieszkało niemal 100 tysięcy naszych rodaków. Na drugim miejscu uplasowali się Litwini (39 tys.), a na trzecim Szwedzi (35,5 tys.).

Przyjrzyjmy się liczbom. Wbrew pozorom, to one najbardziej działają na wyobraźnię:

  • W 2019 roku bezrobocie w Norwegii wynosiło jedynie 3,9%, obecnie sięga ok. 5%
  • Wskaźnik zatrudnienia w 2018 roku wynosił w Norwegii 79,2%, podczas gdy średnia europejska wyniosła 73,2%.
  • Według danych OECD w 2018 roku Norwegowie spędzali w pracy średnio 1416 godzin rocznie, czyli… 370 godzin mniej niż Polacy.
  • W 2018 roku średnie miesięczne zarobki imigrantów zarobkowych przekraczały nieco 40 tysięcy NOK, podczas gdy średnie miesięczne zarobki liczone dla całego kraju wynosiły 45 tysięcy NOK.
  • Podatek dochodowy w Norwegii w uproszczonej formie dla obcokrajowców wynosi 25% wynagrodzenia. Stawka ta obowiązuje posiadaczy karty podatkowej Skattekort - jeśli jej nie mamy, pracodawca potrąci aż 50%! wynagrodzenia.

Minimalne stawki godzinowe w poszczególnych branżach

W Norwegii nie obowiązuje uogólniona płaca minimalna. W poszczególnych sektorach gospodarki obowiązują inne minimalne stawki godzinowe, których wysokość negocjowana jest corocznie między pracodawcami a związkami zawodowymi. W roku 2020, z uwagi na pandemię, negocjacje odbędą się nie, jak zwykle wiosną, a 3 sierpnia. Rozmowy rozpoczną się od renegocjacji warunków obowiązujących układów zbiorowych. Pozostałe negocjacje ruszą dopiero, gdy dwie główne strony osiągną porozumienie, w związku z czym ustaleń dla wszystkich zainteresowanych branż, np. o podwyżkach, będzie można się spodziewać się jesienią.

W 2020 roku najwyższych zarobków można się spodziewać w takich branżach, jak: przemysł wydobywczy (ok. 61 000 NOK, czyli 32 940 zł), działalność naukowa (34 300 – 54 400 NOK), rynek ITC (50 700 NOK), handel (37 400 NOK), budownictwo (37 200 NOK), medycyna i opieka społeczna (35 100 NOK), gastronomia i hotelarstwo (30 500 NOK). Warto mieć świadomość, że choć rozmaite branże pojawiają się i znikają z powyższej listy, w zależności od koniunktury, jedna figuruje na niej zawsze - budownictwo.

Praca w Norwegii bez znajomości języka

Polacy niemal równie chętnie wyjeżdżają do Norwegii do pracy sezonowej (45%), jak do pracy stałej (55%). Branża budowlana od lat wchłania polskich dekarzy, tynkarzy, brukarzy, parkieciarzy, ślusarzy czy operatorów maszyn budowlanych. Norwescy pracodawcy bardzo cenią umiejętności naszych rodaków, a także ich gotowość do dokształcania się. Tak, praca w Norwegii bez znajomości języka norweskiego czy angielskiego także jest możliwa. Zawsze lepiej znać norweski czy angielski choćby na poziomie komunikatywnym, ale istnieje duża szansa, że na norweskiej budowie trafimy na przełożonych o polskim pochodzeniu, którzy ułatwią nam porozumiewanie się ze współpracownikami. W czasie wolnym możemy więc zapisać się na kurs i zdobywać umiejętności językowe we własnym tempie.

Jak zacząć pracę w Norwegii?

Oferty pracy w Norwegii znajdziemy w wielu miejscach w sieci. Jeśli jednak myślimy o emigracji zarobkowej naprawdę poważnie, warto podjąć współpracę z renomowaną Agencją Pośrednictwa Pracy, która do każdego klienta deleguje indywidualnego koordynatora, odpowiadającego telefonicznie na wszelkie pytania dotyczące pobytu oraz pracy.  Koordynator nieodpłatnie pomaga nowym pracownikom przejść całą procedurę związaną z zalegalizowaniem pobytu i pracy, jak również pomaga zdobyć wszelkie potrzebne zezwolenia wymagane do pracy na danym stanowisku.

Jeśli norweski rynek pracy okaże się Twoim rynkiem, możliwe, że doczekasz dnia, w którym przejdziesz na norweską emeryturę. Emerytura minimalna to świadczenie, podstawą do otrzymania którego jest sam fakt legalnego zamieszkiwania w Norwegii. Oznacza to, że jeśli ktoś będzie mieszkał w tym kraju przez 40 lat, będąc zameldowanym, ale w ogóle nie pracując, to już ma prawo do uzyskania minimalnej emerytury. A jeśli przez te wszystkie lata pracuje, wydatnie przekłada się na wzrost świadczenia.

Za pomoc w napisaniu artykułu dziękujemy agencji pośrednictwa pracy Jobbassistanse. Chcesz rozpocząć pracę w Norwegii? Sprawdź aktualne oferty pracy na stronie https://jobbassistanse.com/praca-w-norwegii/.

Finanse i Gospodarka

Finanse i Gospodarka - najnowsze informacje

Rozrywka