środa, 28 lutego 2024 06:13

Katarzyna Olesiak i Robert Piaskowski z odznakami „Zasłużony dla Kultury Polskiej”

Autor Mirosław Haładyj
Katarzyna Olesiak i Robert Piaskowski z odznakami „Zasłużony dla Kultury Polskiej”

Wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar wręczył 27 lutego Katarzynie Olesiak, dyrektorce Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK oraz Robertowi Piaskowskiemu, pełnomocnikowi prezydenta Krakowa ds. kultury ministerialne odznaki „Zasłużony dla Kultury Polskiej".

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zdecydował o przyznaniu odznak Katarzynie Olesiak i Robertowi Piaskowskiemu. W jego imieniu 27 lutego wręczył je wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar.

Wniosek w sprawie uhonorowania odznaką Katarzyny Olesiak skierował do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Andrzej Bednarczyk, rektor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. O odznaczenie dla Roberta Piaskowskiego wystąpił Jacek Maj, dyrektor Collegium Artium, niezależnej fundacji non-profit wspierającej rozwój nauki i kultury.

Katarzyna Olesiak i Robert Piaskowski z odznakami „Zasłużony dla Kultury Polskiej”/ Fot.: UMK

Odznaka „Zasłużony dla Kultury Polskiej” jest przyznawana osobom wyróżniającym się w tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury.

Katarzyna Olesiak

Menedżerka kultury i finansów, absolwentka Politechniki Rzeszowskiej na Wydziale Marketingu i Zarządzania, studiów MBA oraz studiów podyplomowych z przygotowania i zarządzania projektami UE. Posiada Certyfikat Project Management Associate (IPMA level D) z zakresu zarządzania projektami. Jest także absolwentką Szkoły Liderów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

W sektorze kultury pracuje od prawie dwóch dekad. Współpracuje z wieloma instytucjami, twórcami i artystami. Doświadczenie zawodowe zdobywała w różnych obszarach kultury, kierowała samorządowymi instytucjami i wydziałami kultury Rzeszowa i Krakowa. W 2013 roku została zastępcą, a w 2016 roku dyrektorem Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa. Pod jej kierunkiem został opracowany i jest realizowany Program Rozwoju Kultury w Krakowie do roku 2030 (spójny ze Strategią Rozwoju Krakowa) i wynikające z niego działania zawierające badania i diagnozy poszczególnych dziedzin kultury (m.in. literatury, filmu, sztuk wizualnych, teatru, dziedzictwa).

Katarzyna Oleksiak/ Fot.: UMK

Katarzyna Olesiak nadzoruje funkcjonowanie niemal trzydziestu krakowskich instytucji kultury, realizację kilkuset milionowego budżetu, prowadzenie spraw związanych z inwestycjami w infrastrukturę kulturalną, dotacje, projekty i cykle artystyczne wzbogacające ofertę kulturalną oraz zadania wynikające z mecenatu miasta w dziedzinie kultury i sztuki oraz ochrony dziedzictwa kulturowego.

Była zaangażowana w wiele wydarzeń i przedsięwzięć znaczących dla kultury miasta, m.in.: przyjęcie Programu Miasta Literatury UNESCO, program wsparcia dla księgarń i kin studyjnych, połączenie czterech krakowskich bibliotek w Bibliotekę Kraków, powstanie nowego miejskiego teatru - Krakowskiego Teatru VARIETE oraz w rozwój krakowskich instytucji kultury. Uczestniczy w realizacji ważnych inwestycji miejskich w zakresie kultury, takich jak modernizacje i rozbudowy teatrów, muzeów i galerii, budowy i remonty domów kultury i bibliotek, a także powstawanie Krakowskiego Centrum Muzyki oraz Centrum Literatury i Języka Planeta Lem.

Jest przewodniczącą i członkinią licznych kapituł konkursowych, zespołów zadaniowych i komisji działających w obszarze krakowskiej kultury, rad muzeów, a także przedstawicielką Krakowa w Komisji ds. Kultury Związku Miast Polskich. Reprezentuje miasto w Komisji Unii Metropolii Polskiej ds. Kultury i Sportu. Wykłada organizację i zarządzanie kulturą oraz ekonomikę kultury na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 2023 roku została odznaczona brązowym medalem Prezydenta RP za długoletnią służbę. Od stycznia 2024 roku pełni funkcję członka Rady Nadzorczej w spółce Pałac Saski jako reprezentantka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Robert Piaskowski

Menedżer i animator kultury, pedagog, muzyk. Studiował polonistykę, socjologię, nauki społeczne, a także dyplomację kulturalną − na Uniwersytecie Jagiellońskim, University of Provence Aix-Marseille i w Collegium Civitas w Warszawie.

Od ponad dwudziestu lat wspiera rozwój kultury w mieście. Pracował w Instytucie Sztuki, był zastępcą dyrektora Krakowskiego Biura Festiwalowego, obecnie pełni funkcję pełnomocnika prezydenta Krakowa ds. kultury, a także dyrektora ds. rozwoju i kreatywności w Wydziale Kultury UMK.

Był odpowiedzialny za rozwój międzynarodowych festiwali realizowanych w Krakowie, m.in.: Misteria Paschalia, Opera Rara, Sacrum Profanum, Wianki – Święto Muzyki, cykl ICE Classic, Festiwal Conrada i Festiwal Miłosza. Odpowiadał za politykę filmową Krakowa, nadzorując działalność Krakow Film Commission i realizację programu Filmowy Kraków. Jest dyrektorem artystycznym i współzałożycielem Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie (FMF), uważanego za jeden z najważniejszych festiwali tego typu na świecie. Koordynował proces aplikowania Krakowa do Sieci Miast Kreatywnych UNESCO w dziedzinie literatury. Nadzorował politykę literacką miasta i powstanie programu Kraków Miasto Literatury UNESCO.

Robert Piaskowski/ Fot.: UMK

Brał udział w przygotowaniu Programu Rozwoju Kultury w Krakowie do 2030 roku. Koordynował wypracowanie programów rozwojowych dla sektora sztuki wizualnej, gamingu, rynku audiowizualnego. Jest współtwórcą polityki Kraków Culture łączącej kulturę i turystykę kulturową, a także przygotowanego w okresie pandemii pionierskiego programu wsparcia sektora kultury „Kultura odporna”. Uczestniczy w ważnych projektach i inwestycjach, takich jak m.in. budowa Krakowskiego Centrum Muzyki, Centrum Literatury i Języka Planeta Lem oraz współtworzenie wizji kreatywnej dla  dzielnicy Wesoła.

Był przedstawicielem Krakowa w międzyresortowym ministerialnym zespole przygotowującym 41. Sesję Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO. Reprezentował miasto na kongresach dziedzictwa w Paryżu, Pradze, Baku, Gyeongju, Quebecu. Koordynował przygotowania do XV Światowego Kongresu Organizacji Miast Światowego Dziedzictwa (OWHC). Jest członkiem European Heritage Lab i przedstawicielem miasta w relacjach z organizacją Europa Nostra, a także twórcą i przewodniczącym interdyscyplinarnego zespołu Centrum Zarządzania Dziedzictwem Kulturowym Krakowa oraz inicjatorem stworzenia Planu Zarządzania Miejscem Światowego Dziedzictwa. Koordynował jubileusz 45-lecia wpisu Krakowa na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Robert Piaskowski jest przewodniczącym i członkiem licznych kapituł konkursowych, zespołów zadaniowych i komisji działających w obszarze kultury i w sektorze kreatywnym, a także członkiem rad muzeów, stowarzyszeń i komitetów. Reprezentuje miasto w międzynarodowych organizacjach zajmujących się organizacją i rozwojem festiwali. Jest członkiem Rady Dyrektorów zarządzającej Międzynarodową Siecią Miast Schronienia ICORN oraz zespołu doradczego Instytutu Strategii Kultury Miasta Lwowa. Na krakowskich uczelniach wykłada organizację wydarzeń kulturalnych, dyplomację kulturalną i strategie w kulturze.

Jest stypendystą Departamentu Stanu Stanów Zjednoczonych Ameryki. Za zasługi na rzecz promocji kultury francuskiej w 2013 r. uzyskał tytuł Kawalera Orderu Sztuki i Literatury nadany przez francuskiego ministra kultury. W 2013 r. został także wybrany Krakowianinem Roku w kategorii „Kultura”.

Inf. i foto: UMK

Kraków - najnowsze informacje

Rozrywka