poniedziałek, 16 listopada 2020 14:50

Kłaj. Utrudnienia na DK94 w Targowisku. Remont potrwa do niedzieli.

Autor Marzena Gitler
Kłaj. Utrudnienia na DK94 w Targowisku. Remont potrwa do niedzieli.

Rozpoczął się remont nawierzchni na DK94 w Targowisku, w okolicy skrzyżowania z DK75. Prace potrwają do 22 listopada.

Na odcinku 500 m od 16 do 22 listopada wymieniana będzie warstwa ścieralna nawierzchni z uwagi na niski współczynnik tarcia. Przez dwa dni frezowana będzie nawierzchnia, przez dwa kolejne dni układana będzie warstwa wiążąca i następne dwa dni warstwa ścieralna nawierzchni.

Jak informuje GDDKiA prace prowadzone będą wyłącznie w porze nocnej, w godzinach  20:00 - 06:00. Po zakończeniu poszczególnych etapów robót, ruch zostanie przywrócony całą szerokością łącznic, z  wprowadzoną segregacją ruchu za pomocą tablic kierujących U-21. Do czasu  wykonania oznakowania poziomego wprowadzone zostanie ograniczenie  prędkości do 40km/h oraz oznakowanie ostrzegawcze. Dodatkowo w ciągu głównym autostrady A4 na wysokości węzła Targowisko, na jezdni w kierunku Katowic, w czasie realizacji robót wprowadzone zostanie ograniczenie prędkości do 110km/h wraz z informacją o zwężeniu prawostronnym. Harmonogram robót uzależniony jest od warunków atmosferycznych.

Zaplanowane prace:

16/17.11.2020r. (20:00-6:00)  
Zakres robót: frezowanie nawierzchni łącznicy relacji Kraków  Targowisko (od km 0+530 do km 0+730) oraz relacji Targowisko  Kraków/Rzeszów (od km 0+000 do km 1+150 )

Utrudnienia: w trakcie robót na łącznicy relacji Targowisko Kraków/Rzeszów od km  0+240 do  km 1+150 nastąpi całkowite zamknięcie łącznicy. Ruch poprowadzony  zostanie objazdami:  -- - dla relacji Targowisko Rzeszów -> od węzła  Targowisko przez DW963 oraz DK 94 do węzła Brzesko
- dla relacji Targowisko Kraków -> od węzła Targowisko przez DW963 oraz DK 94 do węzła Kraków Wieliczka
W pozostałym zakresie robót ruch poprowadzony węzłem, przy częściowym zwężeniu łącznicy i ograniczeniu prędkości do 50km/h.

17/18.11.2020r. (20:00-6:00)
Zakres robót: układanie nowej warstwy ścieralnej nawierzchni na łącznicy relacji Targowisko Kraków/Rzeszów (od km 0+240 do km 1+150 )

Utrudnienia: w trakcie robót nastąpi całkowite zamknięcie łącznicy. Ruch poprowadzony zostanie  objazdami:
- dla relacji Targowisko Rzeszów -> od węzła Targowisko przez DW963 oraz DK 94 do węzła Brzesko
- dla relacji Targowisko Kraków -> od węzła Targowisko przez DW963 oraz DK 94 do węzła Kraków Wieliczka

18/19.11.2020r. (20:00-6:00)
Zakres robót: układanie nowej warstwy ścieralnej nawierzchni na łącznicy relacji Kraków Targowisko pas prawy.

Utrudnienia: zwężenie prawostronne łącznicy oraz wprowadzone zostanie ograniczenie prędkości do 50km/h.

19/20.11.2020r. (20:00-6:00)
Zakres robót: układanie nowej warstwy ścieralnej nawierzchni na  łącznicy relacji Kraków Targowisko pas lewy oraz  relacji Targowisko  Kraków pas lewy.

Utrudnienia: zwężenie lewostronne łącznicy oraz wprowadzone zostanie ograniczenie prędkości  do 50km/h.

20/21.11.2020r. (20:00-6:00)
Zakres robót: układanie nowej warstwy ścieralnej nawierzchni na łącznicy relacji Targowisko Kraków/Rzeszów pas prawy.

Utrudnienia: zwężenie prawostronne łącznicy oraz wprowadzone zostanie ograniczenie prędkości  do 50km/h.

21/22.11.2020r. (20:00-6:00)
Zakres robót: wykonanie oznakowania poziomego w zakresie przeprowadzonego remontu nawierzchni.

Utrudnienia: w zależności od miejsca prowadzonych robót zwężenie lewostronne lub prawostronne łącznicy.

inf. i foto: GDDKiA

Wieliczka

Wieliczka - najnowsze informacje