wtorek, 26 maja 2020 11:19

Konferencja w Myślenicach: Ruszył nabór do Programu Kolej Plus

Autor Manuel Langer
Konferencja w Myślenicach: Ruszył nabór do Programu Kolej Plus

- PKP Polskie Linie Kolejowe rozpoczynają nabór wniosków od samorządów do Programu Kolej Plus – poinformowali na konferencji prasowej w Myślenicach minister infrastruktury Andrzej Adamczyk oraz prezes PKP PLK Ireneusz Marchel.

W ramach programu możliwe będzie budowanie nowych połączeń kolejowych do miast, które nie mają dostępu do kolei. Program przyczyni się do eliminowania wykluczenia komunikacyjnego.  Zwiększy się atrakcyjność i możliwość rozwoju gospodarczego mniejszych regionów. W przypadku mieszkańców Myślenic i okolic jest to szansa na rozwój i poprawę komunikacji, stawiając jednocześnie na ekologiczne rozwiązania, czy alternatywę dla zatłoczonej „Zakopianki”.

- To dobre wieści dla Myślenic, cieszę się, że możemy gościć ministra Andrzeja Adamczyka i prezesa Ireneusza Marchela w naszym mieście, bo to wyraźny sygnał, że budowa połączenia kolejowego Myślenic z Krakowem jest jak najbardziej realna. Gmina Myślenice wraz z innymi samorządami przygotowała już koncepcję z elementami studium wykonalności linii kolejowej, która wskazała potrzebę realizacji tej ważnej inwestycji i możliwe przebiegi trasy. W ramach Programu Kolej Plus wspólnie z partnerami samorządowymi chcemy złożyć wniosek o sfinansowanie pełnej dokumentacji projektowej – mówi Jarosław Szlachetka, burmistrz Miasta i Gminy Myślenice.

Burmistrz Jarosław Szlachetka wspomniał, że Myślenice to jedno z największych miast w Polsce bez dostępu do infrastruktury kolejowej.

- Do najbliższego przystanku kolejowego mamy ok. 15 km. Budowa linii kolejowej między Krakowem a Myślenicami poprawi przede wszystkim dostępność komunikacyjną dla mieszkańców i przedsiębiorców. Nowe połączenie kolejowe będzie alternatywą dla zatłoczonej „Zakopianki” co przełoży się na obniżenie ruchu samochodowego. To z kolei zmniejszy poziom hałasu oraz emisję spalin. Bezpieczne i punktualne połączenie z Krakowem wpłynie na podwyższenie standardu życia mieszkańców. Inwestycja kolejowa to niewątpliwie impuls gospodarczy dla terenów przylegających do linii kolejowej. Oprócz aspektu gospodarczego ważnym jest również aspekt turystyczny. Dzięki kolei zwiększy się dostępność do terenów turystyczno-rekreacyjnych ziemi myślenickiej –dodał burmistrz Myślenic.

Głównym celem Programu Kolej Plus jest połączenie miejscowości liczących powyżej 10 tys. mieszkańców z miastami wojewódzkimi i rozbudowa infrastruktury kolejowej. Program ma eliminować wykluczenie komunikacyjne poprzez zapewnienie lepszego dostępu do kolei. Realizacja Kolei Plus wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców i wzrost atrakcyjności wielu regionów Polski.

- Niedawno Pan Prezydent Andrzej Duda apelował do Rządu oraz do samorządów, aby likwidować wykluczenie społeczne. Trzeba podejmować działania tam, gdzie mieszkańcy naszego kraju nie mają dostępu do sieci kolejowej, czy sieci transportowej w transporcie samochodowym. Program Kolej Plus to spełnienie tych oczekiwań milionów Polaków. Osiem milionów Polaków, 22%, nie ma dostępu do sieci kolejowej bezpośrednio od miejsca swojego zamieszkania. Program Kolej Plus jest odpowiedzią i jednocześnie wyzwaniem, przed którym stoimy po likwidacjach części linii kolejowych, które miały miejsce w latach 90. Program Kolej Plus to odbudowa, modernizacja i przywracanie do życia tych szlaków kolejowych, które zostały zlikwidowane, ale też budowa nowych linii. Tak jak w przypadku Myślenic, które od kilku lat postulują o możliwość realizacji połączenia kolejkowego z Krakowem, otwierającego możliwość mieszkańcom tego regionu atrakcyjnych połączeń transportowych​ – mówił Andrzej Adamczyk, Minister Infrastruktury.

Program skierowany jest przede wszystkim do jednostek samorządu terytorialnego, które byłyby zainteresowane rozwojem infrastruktury kolejowej na swoim terenie, przy uwzględnieniu potrzeb komunikacyjnych mieszkańców. Program zakłada realizację inwestycji liniowych – tj. modernizację istniejących lub budowę nowych linii kolejowych oraz inwestycje punktowe, np. budowę nowych przystanków, mijanek czy łącznic kolejowych.

- Niedawno jako PKP Polskie Linie Kolejowe podpisywaliśmy umowę rozpoczynającą Program Kolej Plus, a dziś ogłaszamy nabór do projektu dla samorządów. Wytypowano wstępnie 20 projektów, ale jest to księga otwarta. Z naszych analiz wynika, że miejscowości, do których powinna zostać przywrócona kolej lub powstać nowa linia jak w przypadku Myślenic, jest blisko sto w skali całego kraju. Bardzo ważną rzeczą jest nabór i zachęcam samorządy gminne i powiatowe, a także liczymy na zaangażowanie samorządów wojewódzkich, bo to ich wnioski pokażą, czy ten program jest realny do realizacji – mówił Ireneusz Merchel, prezes zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe.

Możliwości powrotu i rozwoju kolejowych połączeń

Możliwości powrotu i rozwoju kolejowych połączeń zapewnia dofinansowanie ze środków Programu, które wynosi 85 proc. Pozostałe 15 proc. stanowić będą środki własne samorządów. Budżet Kolej Plus wynosi 5,6 mld zł, co przy 15-proc. udziale samorządów daje możliwość zrealizowania inwestycji o wartości 6,6 mld zł. Zadania realizowane w ramach Programu mogą obejmować opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej lub opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej wraz z realizacją robót. Program Kolej Plus zaplanowano do realizacji do 2028 roku.

W konferencji prasowej wzięli udział Andrzej Adamczyk minister Infrastruktury, Ireneusz Merchel prezes zarządu PKP PLK, Jarosław Szlachetka burmistrz Myślenic, Piotr Ćwik Wojewoda Małopolski, Łukasz Smółka wicemarszałek Województwa Małopolskiego, posłowie Władysław Kurowski, Rafał Bochenek, Marek Polak oraz radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Robert Bylica.

Info/foto: UMM

Myślenice - najnowsze informacje

Rozrywka