poniedziałek, 22 listopada 2021 14:29

Kraków. Nowy dyrektor w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym. Podjął się trudnej misji

Autor Marzena Gitler
Kraków. Nowy dyrektor w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym. Podjął się trudnej misji

W poniedziałek 22 listopada obowiązki objął nowy dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. Dr hab. Wojciech Cyrul ma nadzieję, że Szpital będzie nadal kontynuował swoją misję, mim o trudnej sytuacji w jakiej znalazła się placówka.

W poniedziałek 22 listopada obowiązki dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie objął dr hab. Wojciecha Cyrula. Jego osobę, spośród sześciu kandydatów, wybrała 3 listopada komisja powołana do przeprowadzenia postępowania konkursowego, po tym, jak 1 października rezygnację złożył dotychczasowy dyrektor USD, prof. Krzysztof Fyderek. Nowego dyrektora, który podjął się trudnej misji poprawy sytuacji w objętej kryzysem placówce, zatwierdził prorektor UJ ds. Collegium Medicum prof. Tomasz Grodzicki.

Kryzys w szpitalu. Już 73 wypowiedzenia

Przypomnijmy, placówce grozi paraliż po tym, jak w październiku wypowiedzenia złożyło złożyło 54 lekarzy z różnych oddziałów, m.in pulmonologii, alergologii, endokrynologii, pediatrii i nefrologii. Obecnie to już 73 wypowiedzenia. Medycy oczekują na podwyżki  - informowała Rzeczniczka Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego Katarzyna Pokorna-Hryniszyn. Związki zawodowe szpitala podkreślają jednak, że wypowiedzenia nie są oznaką sprzeciwu wobec szpitala, ale wobec systemu opieki zdrowotnej, który jest ich zdaniem wadliwy. W szpitalu ma być za mało łóżek dla wielu potrzebujących pomocy dzieci, medycy mają być nadmiernie obciążeni pracą i mają pracować za zbyt niskie wynagrodzenie. Szpital boryka się też z ogromnym zadłużeniem wysokości 40 mln zł. W efekcie do dymisji podał się dotychczasowy dyrektor USD, prof. Krzysztof Fyderek.

Nowy dyrektor rozpoczął wykonywanie obowiązków od poniedziałku, 22 listopada br. Najpilniejszym zadaniem, które przed nim stoi, jest stabilizacja sytuacji finansowej i kadrowej szpitala. „W moim przekonaniu, biorąc pod uwagę sytuację w jakiej Szpital się znalazł, tylko pełne wsparcie kadry zarządzającej i personelu wspomagającego dla personelu medycznego, partnerska współpraca oraz zaangażowanie wszystkich pracowników pozwolą mieć nadzieję, że Szpital będzie nadal kontynuował swoją misję, którą najlepiej oddaje motto wyryte na jego murach „Życie dziecka najwyższym dobrem” – napisał w koncepcji swojej roli jako dyrektora USD zaprezentowanej przed przed komisją konkursową.

Dr hab. Wojciech Cyrul, jest profesorem UJ. Jest specjalistą nauk prawnych, LL.M (KU Brussels), DEA (FUSL), pracownikiem naukowym Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, członkiem Rady Nadzorczej Jagiellońskiego Centrum Innowacji, założycielem, organizatorem i przez kilka lat dyrektorem Centrum Badań Klinicznych.

W przeszłości był wykładowcą na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, associate professor Katholieke Universiteit Brussel w Brukseli oraz Gastprofessor na Uniwersytecie Wiedeńskim. Jest autorem kilkudziesięciu prac naukowych. Profesor Cyrul piastował także liczne funkcje zarządcze w spółkach sektora medycznego.

fot. Uniwersytecki Szpitala Dziecięcego w Krakowie

Kraków

Kraków - najnowsze informacje