czwartek, 6 czerwca 2019 12:34

Krzeszowice: Medale dla zasłużonych dla gminy [GALERIA]

Autor Anna Piątkowska-Borek
Krzeszowice: Medale dla zasłużonych dla gminy [GALERIA]

Podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Krzeszowicach wręczono medale "Zasłużony dla Gminy Krzeszowice".

We wtorek 4 czerwca 2019 roku, w Sali Herbowej Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach odbyła się X nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej. Radni przyjęli deklaracje z okazji trzydziestej rocznicy pierwszych wolnych wyborów z 4 czerwca 1989 roku oraz piętnastej rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej.

O korzyściach płynących z członkostwa w Unii Europejskiej dla polskich regionów oraz perspektywie gospodarczej dla Polski mówił jeden z zaproszonych gości – dr Michał Kudłacz z Wydziału Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Dr Katarzyna Łysak z Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie przypomniała z kolei wszystkim zgromadzonym wybory z 4 czerwca 1989 roku.

W trakcie uroczystości dziesięcioro mieszkańców Krzeszowic zostało odznaczonych medalem "Zasłużony dla Gminy Krzeszowice".

Wyróżnienia odebrali lokalni działacze i samorządowcy: Elżbieta Kusy (skarbnik gminy), Adam Godyń (obecny przewodniczący rady miejskiej), Helena Latawiec (radna i przewodnicząca osiedla Czatkowice), Alicja Jagiełło i Wiesław Jagiełło (były burmistrz Krzeszowic).

Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk także otrzymał medal Zasłużony dla Gminy Krzeszowice. Odbierając wyróżnienie, wspominał o tworzeniu w Krzeszowicach Komitetu Obywatelskiego Solidarność, o spotkaniach z przyjaciółmi w bezpiecznej sali katechetycznej.

– Uwierzyliśmy w to, że Polska może się zmienić – mówił minister Andrzej Adamczyk i swoje wyróżnienie dedykował wszystkim członkom Komitetu Obywatelskiego.

Wyróżnienia otrzymali także przedsiębiorcy: Andrzej Mędrala (właściciel firmy Melba), Jarosław Janik (rolnik z Czernej), Roman Staroń (firma Brukman), Roman Bochenek (firma Rimix).

Uroczystość swoją obecnością zaszczycili również starosta krakowski Wojciech Pałka i wicemarszałek Łukasz Smółka.

Barbara Smolarska

Powiat krakowski - najnowsze informacje