sobota, 13 sierpnia 2022 07:53

Książ Wielki będzie miastem

Autor Tomasz Stępień
Książ Wielki będzie miastem

W 2023 roku przybędzie w Polsce 15 miast - zdecydowała o tym Rada Ministrów koniec lipca. Jednym z nich będzie Książ Wielki.

Od 1 stycznia 2023 r. Polska będzie miała o 15 miast więcej niż do tej pory. Ponadto od Nowego Roku kilka miast i gmin zmieni swoje granice. Rada Ministrów w drodze rozporządzenia tworzy, łączy, dzieli i znosi gminy oraz ustala ich granice. Nadaje także gminie lub miejscowości status miasta. O nadaniu statusu miasta decyduje m.in. stopień urbanizacji danego terenu. Uzyskanie statusu miasta wiąże się m.in. ze zmianą wizerunkową i większym prestiżem miejscowości. To także szansa na pozyskanie nowych inwestorów, ale też sięgnięcie po fundusze związane z rozwojem obszarów miejskich.

Spośród piętnastki nowych miasta, dwa mieszczą się w Małopolsce. Jedno to Czarny Dunajec, drugie – Książ Wielki, dodajmy - ponownie. Książ już bowiem prawa miejskie posiadał - uzyskał lokację miejską w 1370 roku (lokacja królowej Jadwigi na prawie magdeburskim). Już wcześniej był książęcą, osadą o której wzmiankowano już w 1120 w kronikach cystersów w Jędrzejowie. Od czasu uzyskania praw miejskich był także siedzibą szkółki parafialnej, wzmiankowanej w dokumentach magistratu. Jako siedziba powiatu, pod koniec XIV w. stał się także miejscem, w którym orzekał sąd ziemski (przetrwał do II poł. XVIII w.). Niestety, odwecie za udział mieszkańców w powstaniu styczniowym, Książ Wielki w 1875 utracił prawa miejskie. Od 2023 roku znowu będzie zapisywał się w historii jako miasto – jedno z dwóch w powiecie miechowskim. W urzędach i instytucjach trzeba będzie zmienić pieczątki, tabliczki itp., ale, jak szacują władze gminy, koszty nie powinny być duże.

Zmiany będą możliwe dzięki temu, że pod koniec lipca Rada Ministrów w trybie obiegowym przyjęła „rozporządzenie w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, przedłożone przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.” Oprócz Książa Wielkiego i wspomnianego Czarnego Dunajca, 1 stycznia 2023 r. status miasta otrzymają także: Miękinia (woj. dolnośląskie), Jeżów (woj. łódzkie), Dąbrowice (woj. łódzkie), Rozprza (woj. łódzkie), Ujazd (woj. łódzkie), Latowicz (woj. mazowieckie), Bodzanów (woj. mazowieckie), Jastrząb (woj. mazowieckie), Jadów (woj. mazowieckie), Włodowice (woj. śląskie), Łopuszno (woj. świętokrzyskie), Piekoszów (woj. świętokrzyskie), Miasteczko Krajeńskie (woj. wielkopolskie).

Fot: Wikipedia/Jerzy Strzelecki

Miechów - najnowsze informacje