czwartek, 17 grudnia 2020 14:56

Lanckorona. Ponad 2,5 mln dotacji. Na co gmina przeznaczy pieniądze?

Autor Wiktoria Mitura
Lanckorona. Ponad 2,5 mln dotacji. Na co gmina przeznaczy pieniądze?

Gmina Lanckorona otrzymała wsparcie finansowe od Funduszu Inwestycji Lokalnych. Na gminne konto wpłynie ponad 2,5 mln złotych. Przeznaczone zostaną na trzy inwestycje. Jakie?

Wsparcie rządowe uzyskały 3 zgłoszone wnioski na inwestycje - bardzo ważne dla całej społeczności gminnej. Łączna suma uzyskanego dofinansowania to 2 622 333, 26 zł.

Rozbudowa Szkoły w Izdebniku

Na tą inwestycje przeznaczone zostanie 600 000,00 zł. Zadanie będzie polegało na dobudowaniu klatki schodowej łączącej szkołę z nowo wybudowaną salą gimnastyczną. Ponadto w ramach projektu zostaną wykonane miejsca postojowe oraz dojazdy do parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu wokół szkoły.

Rozbudowa kanalizacji w Lanckoronie

Inwestycja ta polega na rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lanckorona wraz z dwoma przepompowniami ścieków – część II. Długość sieci, która zostanie wybudowana w ramach inwestycji to 3118 m. Na to zadanie gmina otrzymała dofinansowanie z Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie: 822 333, 26 zł.

Budowa Sali widowiskowej przy ZS w Izdebniku

Ta inwestycja jest najkosztowniejsza. Przeznaczone zostanie na nią 1 200 000,00 zł. Zadanie to polega na budowie sali widowiskowej przy Zespole Szkół w Izdebniku. Budynek będzie wybudowany pomiędzy istniejącą Szkołą Podstawową a budynkiem Przedszkola. Sala widowiskowa będzie połączona przewiązką w Przedszkolem. Będzie to budynek parterowy nawiązujący stylem do zabytkowego budynku przedszkola.

info: UG Lanckorona

Wadowice

Wadowice - najnowsze informacje