środa, 21 września 2022 13:20

Łososina Dolna: W gminie zrobi się bezpieczniej! Przeznaczono na to ponad 91 tys. zł

Autor Joanna Jamróz-Haładyj
Łososina Dolna: W gminie zrobi się bezpieczniej! Przeznaczono na to ponad 91 tys. zł

Gmina Łososina Dolna wraz z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad zaprojektuje i wykona trzy doświetlenia przejść dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr 75 w ramach programu realizowanego przez GDDKiA oddział w Krakowie p.n.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych w rejonie Nowy Sącz”.

W ramach tego zadania na terenie gminy zostanie wykonane doświetlenie istniejących przejść dla pieszych:

- w Tęgoborzy na skrzyżowaniu DK 75 z drogą powiatową Tęgoborze – Wronowice (okolice supermarketu) oraz na wysokości parkingu naprzeciw kościoła,

- w Łososinie Dolnej w okolicy zatoki autobusowej.

W ramach tego zadania zostaną również wprowadzone dodatkowe oznakowania, które mają wpływ na poprawę bezpieczeństwa w okolicy przejść dla pieszych. Wartość zadania to kwota: 91 881,00 zł.

Gmina podpisała umowę na realizację w/w zadania z terminem do 25 listopada 2022 roku.

Mając na uwadze wzrost natężenia ruchu na drogach, a szczególnie w terenach o gęstej zabudowie, piesi na pasach będą bardziej widoczni, gdy przejścia te otrzymają nowe doświetlenia. Poprawi to komfort, ale przede wszystkim bezpieczeństwo pieszych i pomoże kierowcom w bezpiecznym korzystaniu z dróg. Warto wspomnieć, że już jedno przejście dla pieszych zostało doświetlone w Tęgoborzy w 2021 roku, przy okazji wykonywania lewoskrętu na drodze DK 75 w kierunku Zawadki

mówi Andrzej Romanek, wójt gminy i dodaje:

– Obecnie trwają również prace, związane z doświetleniem przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych w Łososinie Dolnej - jedno przejście, oraz w Tęgoborzy - dwa przejścia. Zadanie to realizowane jest przez Zarząd Powiatu Nowosądeckiego. Pamiętajmy jednak, aby zachować szczególną ostrożność, by zadbać o własne życie i zdrowie, gdyż w ruchu drogowym prawa pieszych nie zawsze są respektowane. I oczywiście bądźmy widoczni i nośmy odblaski, szczególnie po zmroku, gdy warunki atmosferyczne nie są sprzyjające. Oczekując od kierowców respektowania praw pieszych musimy być widoczni, bo od tego zależy nasze bezpieczeństwo.

Inf. i foto: UG ŁD

Nowy Sącz

Nowy Sącz - najnowsze informacje