środa, 30 września 2020 15:17

Łukasz Kohut: W Unii nie ma miejsca dla stref wolnych od LGBT

Autor Marzena Gitler
Łukasz Kohut: W Unii nie ma miejsca dla stref wolnych od LGBT

Igrzyska Europejskie odbędą się w Krakowie i Małopolsce w dniach od 21 czerwca do 2 lipca 2023 roku. Odbędą się, ale czy na pewno? 51 europosłów pospisało się pod listem do Stowarzyszenia Europejskich Komitetów Olimpijskich o przeniesienie zaplanowanych w Małopolsce Igrzysk Europejskich. Wśród nich jest jeden Polak - Łukasz Kohut. Dlaczego to zrobił i czego oczekuje od samorządów europarlamentarzysta ze Śląska wyjaśnia w rozmowie z naszą redakcją.

Panie pośle, czy w Małopolsce i w Polsce grupy LGBT są dyskryminowane?

– Tak, osoby LGBT doświadczają w Polsce, w tym również w Małopolsce, dyskryminacji na wiele sposobów. Deklaracja Nr 1/19 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie sprzeciwu wobec wprowadzenia ideologii „LGBT” do wspólnot samorządowych jest jednym z przykładów takiej dyskryminacji.

Dlaczego podpisał się Pan pod tym dokumentem?

– Podpisałem się pod listem do Europejskich Komitetów Olimpijskich w sprawie zapewnienia niedyskryminacyjnego dostępu do Europejskich Igrzysk Olimpijskich 2023 ponieważ uważam, że w sporcie, tak jak i we wszystkich innych obszarach życia, nikt nie powinien być dyskryminowany. Zawsze będę walczył o respektowanie podstawowych wartości i równe traktowanie.

Czy nie uważa Pan, że organizacja Igrzysk Europejskich w Małopolsce w związku z epidemią jest szansą na rozwój gospodarczy regionu, czy to nie jest ważniejsze, zwłaszcza wobec kryzysu ruchu turystycznego wywołanego pandemią?

– Poszanowanie praw człowieka i ludzkiej godności to nieodłączne zasady państwa prawa i społeczeństwa otwartego. Muszą być wdrażane równolegle z działaniami na rzecz rozwoju gospodarczego.

Jak Pan ocenia szansę na wycofanie się małopolskiego samorządu z uchwały o przyjęciu deklaracji w sprawie sprzeciwu wobec wprowadzenia ideologii "LGBT" do wspólnot samorządowych?

– Ufam, że protesty, które towarzyszą polskim strefom wolnym od „ideologii LGBT”, skłonią samorządy do przemyślenia sprawy i wycofania się z poszczególnych uchwał. Mam nadzieję, że zobaczą to, co podkreśliła ostatnio w swoim orędziu o stanie Unii Europejskiej Przewodnicząca Komisji Europejskiej - strefy wolne od LGBT to strefy wolne od wartości humanistycznych i nie ma dla nich miejsca w naszej Unii. A bycie sobą to nie ideologia ale tożsamość.

Jak ocenia Pan szansę na zrezygnowanie przez EOC z organizacji igrzysk w Małopolsce i przeniesienie ich w inny region?

– Niewątpliwie, dużo będzie tutaj zależało od małopolskiego samorządu. Czekamy na rozwój wypadków.

Czy uważa Pan, że list podpisany przez 51 z 751 europarlamentarzystów może być skutecznym narzędziem zmian?

– Głęboko wierzę, że każde nawet najmniejsze działanie ukazujące niezgodę na brak poszanowania podstawowych praw człowieka prowadzi do pozytywnej zmiany. Moje wartości nie pozwalają mi na pozostanie biernym. Kropla drąży skałę.

Czy podpisani pod nim europarlamentarzyści zamierzają jeszcze podejmować inne działania, żeby nie dopuścić do organizacji Igrzyk Eureopejskich w Małopolsce?

– No cóż, jak już powiedziałem, czekamy na rozwój wypadków. Mam nadzieję, że list do Europejskich Komitetów Olimpijskich zostanie przez małopolski samorząd przemyślany.

foto: Fb Łukasz Kohut

Małopolska - najnowsze informacje