czwartek, 29 sierpnia 2019 12:32

Maków Podhalański: Uczniowie odwiedzą Kresy Wschodnie

Autor Jakub Tomasik
Maków Podhalański: Uczniowie odwiedzą Kresy Wschodnie

Dzięki programowi „Dziedzictwo Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej” ogłoszonemu przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, uczniowie z Zespołu Szkół w Makowie Podhalańskim we wrześniu 2019 roku wyjadą na 4 - dniową wycieczkę edukacyjną na Ukrainę.

Celem projektu jest kształtowanie świadomości historycznej i literackiej wśród młodzieży, rozwój kompetencji społecznych, obywatelskich oraz pogłębienie wiedzy uczniów i nauczycieli w zakresie dziedzictwa kulturowego i historycznego Kresów Wschodnich dawnej Rzeczypospolitej.

Podczas wyjazdu uczniowie poznają historię, zabytki i miejsca pamięci narodowej Lwowa, Złoczowa, Podhorców, Oleska, Krzemieńca, Poczajowa, których znaczenie dla polskiej historii i kultury jest niezaprzeczalne. Wyjazd umożliwi uczniom zrozumienie roli terenów kresowych w formowaniu świadomości narodowej Polaków.

fot. Haidamac/wikimedia

Sucha Beskidzka - najnowsze informacje