piątek, 13 grudnia 2019 11:18

Małopolska Zachodnia: Jednoczą się, aby mówić wspólnym głosem

Autor Anna Piątkowska-Borek
Małopolska Zachodnia: Jednoczą się, aby mówić wspólnym głosem

Historyczny moment – samorządy czterech powiatów (chrzanowski, olkuski, oświęcimski, wadowicki) połączyli siły. Co zamierzają?

Samorządowcy z powiatów: chrzanowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego i wadowickiego 11 grudnia 2019 roku podpisali list intencyjny w sprawie powołania Forum Małopolski Zachodniej – Stowarzyszenia Miast i Gmin. Pod dokumentem podpisy złożyło 19 włodarzy. Spotkanie odbyło się w sali reprezentacyjnej oświęcimskiego zamku.

Samorządowcy ustalili cele i kierunki współpracy. Głównym celem porozumienia jest integracja subregionu, by ten stał się kluczowym graczem w Strategii Rozwoju Województwa „Małopolska 2030”. Chodzi między innymi o wspieranie działań na rzecz zrównoważonego ekonomicznego i społecznego rozwoju obszaru, dążenie do rozwoju gospodarczego, kulturowego i turystycznego, w tym poprzez wspólne aplikowanie o środki z funduszów unijnych.

– Planujemy współpracę i integrację, aby pokazać nasze atuty. W Małopolsce chcemy stanowić swoistą odrębność i nie chcemy być pomijani w regionie. Gdy będziemy rozproszeni, to będziemy mieli mniej do powiedzenia, mniej sukcesów – mówił podczas spotkania Janusz Chwierut, prezydent Oświęcimia. – Jednoczymy się, aby mówić wspólnym głosem i aby zwiększyć szanse na pozyskanie znacznych pieniędzy na rozwój naszego obszaru. Chcemy wykreować pomysły, które będą służyć mieszkańcom regionu – zaznaczył.

Miasta i gminy Małopolski Zachodniej mają potencjał ludnościowy – w czterech powiatach (chrzanowski, olkuski, oświęcimski, wadowicki) mieszka łącznie 550 tys. mieszkańców. To nie wszystko. Warty podkreślenia jest też potencjał gospodarczy. Subregion rozwija się dynamicznie, zatem trzeba to wykorzystać. Współpraca gmin i powiatów pozwoli pokazać te atuty.

Gminy i powiaty Małopolski Zachodniej mają wspólne wyzwania, podobne problemy i doświadczenia historyczne. Podczas spotkania samorządowcy wskazywali głównie na kwestie komunikacyjne, gospodarkę odpadami, restrukturyzację przemysłu ciężkiego, problemy demograficzne (starzenie się społeczeństwa, odpływ młodych ludzi, napływ cudzoziemców).

– W jedności siła. Po co ze sobą konkurować? Współpraca przyniesie dużo większe korzyści. Zwłaszcza, że wiele nas łączy. Mamy podobne doświadczenia historyczne i podobne problemy. Stoją też przed nami takie same wyzwania. Jestem przekonany, że głos samorządów skupionych w formalnym stowarzyszeniu będzie lepiej słyszalny – mówił burmistrz Libiąża Jacek Latko.

Teraz kolej na przygotowanie statutu stowarzyszenia oraz przyjęcie uchwał przez poszczególne rady gmin w sprawie utworzenia stowarzyszenia Forum Małopolski Zachodniej.

List intencyjny w sprawie powołania Forum Małopolski Zachodniej – Stowarzyszenia Miast i Gmin

Planowana Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego „Małopolska 2030” wyznacza nowe zadania dla samorządów, polegające na podniesieniu znaczenia integracji wspólnot lokalnych w dążeniu do zrównoważonego rozwoju swojego obszaru. Dlatego też, reprezentujący miasta i gminy Małopolski Zachodniej podejmujemy działania w celu utworzenia stowarzyszenia miast i gmin, którego celem będzie:

– podejmowanie działań integrujących miasta i gminy,

– wspieranie idei samorządu terytorialnego,

– wymiana wzajemnych doświadczeń,

– przygotowanie Strategii Małopolski Zachodniej,

– inicjowanie i wspieranie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju ekonomicznego i społecznego miast – gmin Małopolski Zachodniej,

– współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi, organizacjami społecznymi i gospodarczymi krajowymi i zagranicznymi,

– wsparcie eksperckie członków stowarzyszenia na ich wniosek,

– dążenie do gospodarczego, kulturowego I turystycznego rozwoju miast i gmin Małopolski Zachodniej,

– tworzenie wspólnych projektów miast i gmin należących do stowarzyszenia w celu aplikowania o środki zewnętrzne,

– promocja miast i gmin członków stowarzyszenia,

– partnerstwo z Województwem Małopolskim oraz innymi instytucjami w celu współpracy na rzecz rozwoju tegoż obszaru.

Niniejszy list intencyjny jest jedynie deklaracją współpracy i nie powoduje powstanie żadnych zobowiązań (w tym finansowych) pomiędzy podpisującymi go stronami.

Kontynuację wstępnych ustaleń podjętych na dzisiejszym spotkaniu będzie opracowanie projektu statutu Stowarzyszenia, a następnie przedłożenie organom stanowiącym projektu uchwały w sprawie utworzenia stowarzyszenia Forum Małopolski Zachodniej oraz przyjęcia jego statutu.

Fot. RL / Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu

Oświęcim

Oświęcim - najnowsze informacje