środa, 18 maja 2022 12:05

Małopolski Kongres Rodzinnej Pieczy Zastępczej. Cykl spotkań z udziałem minister Maląg i członków Sejmowej Komisji Polityki Społecznej

Autor Marzena Gitler
Małopolski Kongres Rodzinnej Pieczy Zastępczej. Cykl spotkań z udziałem minister Maląg i członków Sejmowej Komisji Polityki Społecznej

W Małopolsce trwa Małopolski Kongres Rodzinnej Pieczy Zastępczej, który zakończy się galą w Kopalni Soli "Wieliczka". Bierze w nim udział Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny i Minister Rodziny i Polityki Społecznej, Marlena Maląg.

W Małopolsce trwa Małopolski Kongres Rodzinnej Pieczy Zastępczej, który 11 maja rozpoczął się w Krakowie. Celem kongresu jest wymiana doświadczeń pomiędzy rodzinami zastępczymi, kadrą systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz dyskusja nad przyszłością pieczy zastępczej.

W związku z kongresem zaplanowano wizytację Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w województwie małopolskim. W jej ramach członkowie komisji oraz wiceminister Barbara Socha spotkali się z pracownikami i podopiecznymi placówki opiekuńczo-wychowawczej „Spokojna Przystań” w Miękini. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza „Spokojna Przystań” w Miękini jest kontynuacją działającego od 1946 roku Domu Dziecka w Krzeszowicach. Położona jest niedaleko Krakowa, na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Może zapewnić miejsce 14 osobom, którym na co dzień towarzyszą wychowawcy oraz pracownicy wspomagający: pedagog, psycholog, terapeuta i pracownik socjalny. Dyrektorem placówki jest Katarzyna Gałecka. Goście z Parlamentu rozmawiali na spotkaniu o pieczy zastępczej. Przy okazji w gminie Krzeszowice, posłowie zwiedzili też klasztor w Czernej.

Małopolski Kongres Rodzinnej Pieczy Zastępczej

We wtorek członkowie Sejmowej Komisji Polityki Społecznej wzięli udział w spotkaniu Małopolskiego Kongresu Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Bochni. Wzięła w nim również udział Minister Rodziny i Polityki Społecznej, Marlena Maląg, która zapowiedziała przygotowywaną nowelizację ustawy o pieczy zastępczej oraz pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych Paweł Wdówik.

Tego samego dnia w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie wraz z członkami Komisji Polityki Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku Województwa Małopolskiego rozmawiano na temat pieczy zastępczej

W środę 18 maja przed południem członkowie komisji odwiedzili Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w podtarnowskich Wierzchosławicach-Dwudniakach.

Minister Rodziny i Polityki Społecznej, Marlena Maląg wraz z posłanką Urszulą Rusecką we środę spotkała się też w Wieliczce z mami, które wraz z dziećmi schroniły się w Polsce przed wojną.

Zwieńczeniem Kongresu będzie uroczysta Gala Rodzicielstwa Zastępczego w Kopalni Soli "Wieliczka", w trakcie zaplanowano podziękowanie rodzinom zastępczym i osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka za trud codziennej pracy z dziećmi i ich wychowanie.

fot. Fb. Marlena Maląg

Małopolska - najnowsze informacje