niedziela, 14 kwietnia 2019 17:00

Mielec: Jest nowy dyrektor szpitala. Czy rozwiąże problemy finansowe placówki?

Autor Marzena Gitler
Mielec: Jest nowy dyrektor szpitala. Czy rozwiąże problemy finansowe placówki?

2 kwietnia podczas konferencji prasowej starosta mielecki Stanisława Lonczaka zaprezentował wybranego w konkursie nowego dyrektora mieleckiego szpitala. Został nim Józef Więcław, wieloletni dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Przeworsku.

O problemach mieleckiego szpitala zrobiło się głośno, gdy poprzedni dyrektor Leszek Kwaśniewski zaprezentował plan finansowy na 2019 rok. Wynikało z niego, że szpital zadłuża się coraz bardziej. Sytuacji szpitala poświęcona była zorganizowana 19 marca konferencja prasowa.

- Do zwołania tej konferencji zmusiła nas niejako sytuacja finansowa szpitala i czarne scenariusze, które zaczęły się spełniać. Był złożony plan finansowy, który zakładał stratę w wysokości 15 milionów złotych i czekaliśmy z niecierpliwością na pierwsze dane za pierwszy miesiąc, styczeń bieżącego roku. I mamy już ten wynik, który wyniósł 1,5 miliona złotych na minusie. Jest to więcej niż można było ostatecznie przewidywać. Przewidywania oscylowały w granicach 1,2 miliona złotych straty miesięcznie. Więc ten czarny scenariusz spełnia się w jeszcze większym stopniu niż pierwotnie zakładano – powiedział starosta Stanisław Lonczak. Gdyby taka sytuacja się utrzymywała, Starostwo Powiatowe w Mielcu musiałoby dopłacić do utrzymania szpitala.

- W przypadku gdyby było to 18 milionów straty, to przy 6 milionach amortyzacji, powiat mielecki musiałby dopłacić 12 milionów złotych. Są to potężne kwoty, które trzeba by znaleźć w budżecie i ograniczyć inne wydatki, zresztą bardzo potrzebne, jak chociażby inwestycje – powiedział starosta.

Deficytem zakończył się również poprzedni rok. W sprawozdaniu finansowym za 2018 rok wykazano ponad 7,1 miliona złotych straty. To wskazało na konieczność działań restrukturyzacyjnych, bo gdyby nie wprowadzono zmian, na koniec roku 2019 szpital miałby już ponad 21 milionów straty.

Pierwszą decyzją było przeprowadzenie w lutym w szpitalu zewnętrznego audytu. Dr Wojciech Głód z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach potwierdził, że sytuacja jest bardzo zła i jeżeli nic się nie zmieni, szpital wkrótce straci płynność finansową. Analiza płynności finansowej wskazała na miesięczny brak „żywej gotówki” w kwocie 1,2 mln zł. Powodem strat zdaniem starosty Lonczaka miały być decyzje, za które odpowiada Leszek Kwaśniewski, np. podniesienie płac dla personelu, co było wynikiem ugody zawartej podczas ubiegłorocznego strajku. W obronie dyrektora stanął były starosta Zbigniew Tymuła. - Audytor profesjonalnie przedstawił na planszach, jak to wszystko wygląda. Ja tu nie widzę żadnego przekroczenia uprawnień albo złego funkcjonowania dyrektora Kwaśniewskiego. Po raz kolejny publicznie chcecie zrobić lincz na panu dyrektorze, a ja z tego miejsca chcę panu podziękować – powiedział.

Efektem krytyki była decyzja o zwolnieniu dyrektora Leszka Kwaśniewskiego i ogłoszeniu konkursu na nowego dyrektora. Warto podkreślić, że od głosowanie w tej sprawie wstrzymali się radni PiS, argumentując, że konkurs ma się odbyć jeszcze przed zakończeniem pracy obecnego dyrektora, co ich zdaniem było niezgodne z prawem.

Ostatecznie 1 kwietnia dokonano wyboru nowego dyrektora, którym został Józef Więcław, wieloletni dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Przeworsku.

- Mam nadzieję, że ten kandydat daje rękojmię sprawnego i zgodnego z oczekiwaniami organu założycielskiego prowadzenia szpitala – mówił podczas konferencji prasowej starosta mielecki Stanisław Lonczak. Jak podkreślił, samorząd Powiatu Mieleckiego oczekuje, iż nowemu zarządzającemu mielecką lecznicą uda się ustabilizować sytuację finansową placówki, jak również poprawić jakość leczenia i obsługi pacjentów.

Józef Więcław ma 66 lat i przez ostatnie 16 lat zarządzał posiadającym 13 oddziałów i 24 poradnie Szpitalem Rejonowym w Przeworsku. W konkursie przeprowadzonym na stanowisko dyrektora mieleckiego szpitala pokonał trzech innych kontrkandydatów.

- Wiem, że trafiam do bardzo dobrego, dobrze wyposażonego szpitala. Największym bogactwem szpitala, tak i jak i każdego innego zakładu pracy, są jednak ludzie, bo to oni, a nie sprzęt, stawiają diagnozy – mówił nowo wybrany dyrektor, wyrażając nadzieję na to, że załoga wesprze jego działania ukierunkowane na poprawę sytuacji finansowej lecznicy. – Z danych i analiz, które utrzymałem, wynika, że jest wiele do zrobienia. Ta trudna sytuacja nie dotyczy jednak tylko mieleckiego szpitala, ale 90% szpitali powiatowych. Rozwiązania systemowe leżą poza szpitalami, poza powiatami, niemniej mogę zaręczyć, że dołożę wszelkich starań, żeby jak najszybciej w szpitalu dało się zauważyć poprawę organizacyjną i finansową - mówił.

Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Mieleckiego radni wybrali składy rad społecznych mieleckiego pogotowia i szpitala. Na czele Rady Społecznej działającej przy Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu w Mielcu stanie Andrzej Bryła. Osobą desygnowaną przez Wojewodę Podkarpackiego będzie Fryderyk Kapinos. Wśród członków rady społecznej znajdą się także: Jacek Juwa, Łukasz Kapinos, Paweł Pazdan, Dorota Ciuba, Michał Deptuła i Józef Piątek. Skład ten rada powiatu zaakceptowała większością 16 głosów za, przy sześciu głosach wstrzymujących się.

Taki sam był wynik głosowania dotyczącego ustalenia składu Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego w Mielcu. Jej przewodniczącym, wskazanym przez starostę mieleckiego, będzie Andrzej Chrabąszcz, osobą desygnowaną przez wojewodę – Zbigniew Tymuła. Kolejnymi członkami wybrano: Józefa Smacznego, Huberta Skalskiego, Zbigniewa Działowskiego, Grzegorza Tychanowicza, Henryka Niedbałę i Andrzeja Głaza.

Pierwsze posiedzenia nowo wybranych rad zaplanowano na 11 kwietnia.

Marzena Gitler, foto: Powiat Mielecki

Mielec - najnowsze informacje