czwartek, 31 marca 2022 09:09

Myślenice chcą odłożyć Lokalną Uchwałę Antysmogową. "To bardzo trudny moment na wprowadzenie dodatkowych wymogów"

Autor Marzena Gitler
Myślenice chcą odłożyć Lokalną Uchwałę Antysmogową. "To bardzo trudny moment na wprowadzenie dodatkowych wymogów"

Podczas marcowej sesji Rady Miejskiej w Myślenicach wystosowali prośbę do Marszałka Województwa Małopolskiego, aby odłożyć w czasie procedowanie projektu Lokalnej Uchwały Antysmogowej dla miasta Myślenice przez Sejmik Województwa Małopolskiego.

- Zważając na obecną sytuację geopolityczną diametralnie odmienną niż w czasie kiedy podejmowano uchwałę we wrześniu 2021 roku w sprawie rezolucji dotyczącej wprowadzenia zakazu montażu i eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie węgla dla obszaru administracyjnego miasta Myślenice, Rada Miejska stoi na stanowisku, iż jest to bardzo trudny moment na wprowadzenie dodatkowych wymogów i ograniczeń dla ogrzewania gospodarstw domowych naszych mieszkańców. W związku z tym procedowanie projektu Lokalnej Uchwały Antysmogowej dla miasta Myślenice należy zawiesić - mówił przewodniczący Rady Miejskiej Wacław Szczotkowski, powołując się na Stanowisko Rady Miejskiej w Myślenicach w sprawie zasadności dalszego procedowania projektu Lokalnej Uchwały Antysmogowej dla Myślenic.

Argumenty, które przytoczono w piśmie do marszałka to galopująca inflacja, pogłębiające się ubóstwo i zmniejszające się budżety na realizacje działań antysmogowych. "Obserwując realizację wojewódzkich uchwał antysmogowych stwierdzamy, że osiągnięcie ich założeń nie jest możliwe w dotychczas określonych terminach" - napisali radni.

Gmina będzie jednak nadal realizować lokalne programy antysmogowe takie jak "Myślenicki Program Wymiany Pieców" - podkreślono w dokumencie.

Myślenice - najnowsze informacje