czwartek, 30 lipca 2020 12:32

Myślenice: Nowy sprzęt dla OSP

Autor Wiktoria Mitura
Myślenice: Nowy sprzęt dla OSP

Druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Myślenice odebrali nowe wyposażenie w następstwie eksploatacji sprzętu podczas usuwania skutków ubiegłorocznej powodzi.

- Gmina Myślenice otrzymała dofinansowanie w wysokości 21 tys. zł na zapewnienie gotowości bojowej jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych dotkniętych skutkami powodzi, jaka przeszła przez nasz rejon w maju ubiegłego roku. Przede wszystkim na ręce radnego Sejmiku Województwa Małopolskiego Roberta Bylicy dziękuję za przekazane finansowanie z Urzędu Marszałkowskiego i cieszę się, że pozyskujemy wraz z druhami ochotnikami środki zewnętrzne na wyposażenie sprzętowe, które podnosi jakość i skuteczność działań strażaków – mówił Jarosław Szlachetka, burmistrz Miasta i Gminy Myślenice, dziękując strażakom za pełnioną służbę na rzecz ratowania mienia i życia mieszkańców.

Dzięki wsparciu przyznanemu przez Sejmik Województwa Małopolskiego Ochotnicza Straż Pożarna Myślenice Dolne Przedmieście zakupiła cztery specjalne ubrania bojowe za łączną kwotę 11 350 zł, Ochotnicza Straż Pożarna Myślenice Śródmieście zakupiła pompę elektryczną szlamową za 2 850 zł, natomiast Ochotnicza Straż Pożarna Myślenice Górne Przedmieście otrzymała radiotelefon nasobny oraz dwa ubrania specjalne bojowe za łączną kwotę 6 900 zł.

- Województwo Małopolskie włącza się w wiele inicjatyw i programów, które mają na celu wsparcie dla strażaków ochotników. To ważne, że również jednostki z Gminy Myślenice korzystają z takich programów jak Małopolskie Remizy, Bezpieczna Małopolska, czy Mały Strażak, ale również pozyskują środki na wyeksploatowany sprzęt w ramach działań prowadzonych na rzecz usuwania skutków powodzi - dodał Robert Bylica, radny Sejmiku Województwa Małopolskiego.

info i foto: UMiG Myślenice

Myślenice - najnowsze informacje