wtorek, 3 września 2019 19:08

Nie tędy droga! Koniec jazdy przez Magurski Park Narodowy?

Autor Anna Piątkowska-Borek
Nie tędy droga! Koniec jazdy przez Magurski Park Narodowy?

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot dąży do ograniczenia ruchu samochodów na przebiegającej przez Magurski Park Narodowy drodze Krempna – Żydowskie – Grab. Tymczasem władze samorządowe chcą wyremontować szosę.

Początkiem sierpnia Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle ogłosił przetarg na remont przebiegającej przez obszar Magurskiego Parku Narodowego drogi powiatowej Nr 1909R Krempna – Żydowskie – Grab. Według Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot to kolejne kuriozalne działanie władz lokalnych związane z przebudową tej drogi.

– Przetarg ogłoszono pomimo braku decyzji środowiskowej oraz pozwolenia na budowę. Nie wiadomo więc, na jakiej podstawie potencjalny wykonawca ma rzetelnie oszacować koszty przebudowy drogi. To właśnie w ramach decyzji środowiskowej i pozwolenia na budowę określa się zakres prac, tj. szerokość jezdni i pobocza, rodzaj nawierzchni, kwestię umocnienia rowów, systemu odwodnienia, zabezpieczeń drogowych, konieczności zamontowania, np. progów zwalniających ze względu na szczególny teren, postawienia konkretnych znaków drogowych czy też technologię prowadzenia prac – informuje Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot.

Sytuacja jest poważna.

– Proces inwestycyjny dla tej drogi jest postawiony na głowie. Skoro Starosta już wie, jak będzie wyglądać inwestycja, to znaczy, że ocenę oddziaływania na środowisko, tj. proces wyboru wariantu i technologii prowadzenia prac korzystnych dla środowiska w ramach traktuje jako fikcję, a samą decyzję środowiskową jako kolejny kwit. Panie Starosto, w tak cennym terenie Magurskiego Parku narodowego nie realizuje się w taki sposób inwestycji – komentuje Radosław Ślusarczyk ze Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot. – Jak niebezpieczna jest bezmyślność takiego działania, pokazuje przykład Carskiej Drogi w Biebrzańskim Parku Narodowym, gdzie po poprawie nawierzchni, jak wykazały badania pracowników parku, natężenie ruchu zwiększyło się o blisko 50% z jednoczesnym wzrostem średniej prędkości pojazdów, co przełożyło się na około 400% wzrost śmiertelności zwierząt, w tym ptaków.

Podejrzana wycinka drzew

Już kwestia wycinki drzew rosnących przy wspomnianej drodze, wzbudziła zaniepokojenie.

– Nie mamy wątpliwości, że wniosek o wycinkę, to cwany wybieg inwestora, żeby ułatwić przebudowę drogi Krempna – Żydowskie – Grab – mówi Radosław Ślusarczyk.

O co dokładnie chodziło?

W ubiegłym roku Samorządowe Kolegium Odwoławcze, na wniosek Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, cofnęło decyzję Wójta Gminy Krempna, który nie mając specjalistycznej opinii, mimo wszystko zezwolił na wycinkę 57 drzew, rosnących w pasie drogowym drogi Nr 1909R Krempna – Żydowskie – Grab. Wójt wskazywał wówczas, że są one w złym stanie, ale SKO uznało, że dokumentacja jest niewystarczająca. Niedługo po tym Urząd Gminy Krempna zdobył opinię biegłego i zawnioskował o wycinkę 47 drzew. Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot zleciła jednak analizę dendrologiczną, która wykazała, że tylko 2 drzewa z tych wskazanych przez gminę do wycinki, są w złym stanie zdrowotnym. Eksperci podkreślili, że drzewa rosnące przy drodze Krempna – Żydowskie – Grab mają ogromną wartość ekologiczną. Są bowiem siedliskami cennych gatunków zwierząt, ptaków i roślin.

Po przekazaniu przez Stowarzyszenie raportu dendrologów, w projekcie decyzji znalazło się 9 drzew do wycinki.

– Znów nie wiadomo, dlaczego akurat 9, a nie jedynie 2, które są w złym stanie – wspomina Stowarzyszenie.

Droga Krempna – Żydowskie – Grab

Droga 1909R Krempna – Żydowskie – Grab ma marginalne znaczenie transportowe. Jest bowiem alternatywna trasa przez Kotań, Świątkową Małą, Rozstajne, aż do przejścia granicznego w Ożennej.

Ma natomiast ogromne znaczenie dla ruchu pieszego i rowerowego.

– To trasa widokowa ceniona za możliwość bezpośredniego kontaktu z przyrodą. To przede wszystkim jednak miejsce jednego z najcenniejszych korytarzy ekologicznych w Polsce, który jest pomostem między chronionymi obszarami polskich Karpat Zachodnich i Karpat Wschodnich. Drogę tę przemierzają m.in. wszystkie gatunki dużych drapieżników żyjących w Polsce: wilki, niedźwiedzie i rysie. Na przydrożnych starych i pięknych drzewach można zaobserwować bardzo rzadkie gatunki ptaków: orła przedniego, puszczyka uralskiego, kobczyka, dzierzby czarnoczelnej oraz bociana czarnego – przypomina Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot.

Petycja do RDOŚ

16 sierpnia w Krempnej, podczas Biegu na Wysokie, odbywającego się w ramach Ultramaratonu Magurskiego, Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot zorganizowało akcję informacyjną na temat zagrożeń ruchu samochodowego na drodze Krempna – Żydowskie – Grab. Członkowie stowarzyszenia rozmawiali z uczestnikami biegu i kibicami na temat potrzeby zamknięcia wspomnianej drogi nr 1909R dla samochodów, a pozostawienie jej jedynie dla ruchu pieszego i rowerowego. Zachęcali też do wysłania listu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z wnioskiem o wdrożenie alternatywnych rozwiązań, takich jak użycie nawierzchni żwirowej zamiast asfaltu. Zagwarantuje to przejezdność w sytuacjach wyjątkowych, ale też pozwoli zachować walory turystyczne tego pięknego szlaku.

Gorlice - najnowsze informacje