czwartek, 2 stycznia 2020 16:29

Niepołomice. Nowe zarzuty dla burmistrza Romana Ptaka

Autor Marzena Gitler
Niepołomice. Nowe zarzuty dla burmistrza Romana Ptaka

Na ostatniej sesji Rady Miasta Niepołomice, 30 grudnia pełniący obowiązki burmistrza Krystian Zieliński poinformował, o złożeniu kolejnych zawiadomień do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez burmistrza Romana Ptaka. Co mu zarzucił?

27 grudnia w związku z wystąpieniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie oraz Najwyższej Izby Kontroli i zobowiązaniem wobec RIO burmistrza z dnia 25 czerwca 2018 roku, skierowanym do RIO w Krakowie, Krystian Zieliński złożył do Prokuratury Rejonowej w Wieliczce i Katowicach zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez włodarza Niepołomic.

Co zarzuca zawieszonemu w obowiązkach burmistrzowi pełniący jego funkcję? Złamanie art. 231 KK w zw. z art. 4 p. 8 Prawo Zamówień Publicznych. Chodzi o nadużycie uprawnień przez funkcjonariusza publicznego. Gdy przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. A jeśli dopuszcza się czynu określonego w § 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Jakich nadużyć miał dopuścić się Roman Ptak? RIO w wystąpieniu pokontrolnym z 22 maja 2018 roku zobowiązała burmistrza do udzielenia zamówień publicznych, dla których wartość przekracza równowartość 30 tys. Euro. Zalecenie wynikało ze stwierdzenia przez RIO nieprawidłowości polegających na udzieleniu zamówienia bez zastosowania Ustawy o Zamówieniach Publicznych na realizacje usług gastronomicznych przez Fundację Zamek Królewski w Niepołomicach, której prezesem jest żona burmistrza Barbara Ptak, w roku 2014 na kwotę 140.457,50 zł brutto, 127.617,60 zł netto, co stanowiło równowartość: 30.206,05 euro, (kurs euro – 4,2249 zł), w roku 2015 na kwotę: 157.622,55 zł brutto, 143.518,23 zł netto,, co stanowiło równowartość: 33.969,61 euro, (kurs euro – 4,2249 zł), w roku 2016 na kwotę: 205.478,09 zł brutto, 185.909,27 netto, co stanowiło równowartość: 44.530,23 euro (kurs euro – 4,1749 zł) i w roku 2017 na kwotę: 225.875,50 zł, brutto, 200.689,49 netto, co stanowiło równowartość: 48.070,49 euro (kurs euro – 4,1749 zł), co stanowi naruszenie art. 7 ust. 3 w związku z art. 32 respektując wskazania wynikające z art. 4 pkt 8  ww. ustawy. W zaleceniu pokontrolnym RIO ustaliła, że za te nieprawidłowości odpowiadają odpowiednio Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice, Wiceburmistrz Miasta i Gminy Niepołomice oraz Sekretarz Gminy.

Pomimo zobowiązania burmistrza do zastosowania się do przestrzegania Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w roku 2018 udzielono w dalszym ciągu zamówień Fundacji Zamek Królewski na usługi gastronomiczne na kwotę przekraczającą 30 tys. euro. – 39 tys. euro, co potwierdza wystąpienie Najwyższej Izby Kontroli. Zdaniem składającego zawiadomienie Krystiana Zielińskiego, burmistrz Ptak udzielając zamówienia działał na niekorzyść interesu publicznego. Zawiadomienie zostało również złożone do Prokuratury w Katowicach, w związku z tym, że prowadzi ona inną sprawę przeciwko Romanowi Ptakowi, której skutkiem jest postawienie mu zarzutów oraz zawieszenie w pełnieniu funkcji burmistrza.

Pełną relację z sesji można zobaczyć TU.

Wieliczka - najnowsze informacje