piątek, 30 sierpnia 2019 12:54

Niepołomice: Przerwany marsz... dokończą to, co przerwała wojna

Autor Marzena Gitler
Niepołomice: Przerwany marsz... dokończą to, co przerwała wojna

Przedszkole Samorządowe im. św. Kingi w Podłężu oraz Społeczna Szkoła Podstawowa im. Lady Sue Ryder w Niepołomicach zaprosili starsze pokolenie do wspólnej inauguracji nowego roku szkolnego w ramach zorganizowanej z okazji 80 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej akcji Przerwany Marsz.

Rada Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej RP wystąpiła z inicjatywą organizacji akcji „Przerwany marsz…”, polegającej na symbolicznym dokończeniu 2 września 2019 roku, przerwanego przez wybuch II wojny światowej, marszu do szkoły ówczesnej młodzieży. Planowana na pierwszy dzień szkoły akcja będzie okazją do tego, aby młodsze i starsze pokolenia mogły wspólnie przywitać nowy rok szkolny. Celem Przerwanego Marszu jest to, żeby 2. września 2019 (w poniedziałek), młode pokolenie Polaków razem z Polskimi Dziećmi Wojny (osobami urodzonymi do 8.05.1945 r.), razem rozpoczęli nowy roku szkolny 2019/2020. Przekroczenie progów szkół i klas przez przedstawicieli wojennego pokolenia w sposób symboliczny dokończy ich przerwaną przed osiemdziesięciu laty edukację.

Przedszkolaki z Podłęża ( z wyjątkiem dzieci najmłodszych) 2 września w strojach galowych o godz. 11 przejdą pod pomnik w Podłężu, gdzie złożą kwiaty.
Inauguracja  w Społeczna Szkoła Podstawowa im. Lady Sue Ryder rozpocznie się o godz. 9 msza św. w kościele na Jazach, po której o godz. 10 spotkaniem w szkolnej hali sportowej.

Marzena Gitler

Wieliczka - najnowsze informacje