wtorek, 2 kwietnia 2024 11:31

Nowe pociągi dla Małopolski. POLREGIO otrzymało dofinansowanie

Autor Mateusz Łysik
Nowe pociągi dla Małopolski. POLREGIO otrzymało dofinansowanie

W ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO), POLREGIO uzyskało dofinansowanie na zakup nowych składów kolejowych dla województwa małopolskiego, co ma istotnie wpłynąć na flotę przewoźnika.

POLREGIO, największy polski przewoźnik kolejowy, otrzymał akceptację wszystkich 10 wniosków złożonych w ramach KPO, mających na celu unowocześnienie taboru w Małopolsce. Na obecnym etapie przyznano spółce 26% dofinansowania z perspektywą zwiększenia wsparcia do 41%. Jednakże, POLREGIO dąży do uzyskania jeszcze większego wsparcia finansowego, aspirując do ostatecznego poziomu dofinansowania na poziomie 84%.

Co to oznacza dla pasażerów? Projekt obejmuje zakup 20 nowych składów kolejowych, które mają zasadniczo podnieść standard podróży w regionie. Z rozmów z decydentami wynika, że wciąż trwają negocjacje odnośnie finalnego wsparcia finansowego. POLREGIO podkreśla, że modernizacja taboru jest dla nich sprawą kluczową, biorąc pod uwagę, że średnia wieku ich pojazdów przekracza 40 lat, co plasuje ich tabor jako jeden z najstarszych na rynku. Według zapewnień przewoźnika, do 2035 r. w całej Polsce 150 najstarszych pojazdów ma zostać wyłączonych z ruchu.

Dodatkowo, zarząd spółki złożył wniosek o rozszerzenie okresu rozliczenia dotacji i zwiększenie alokacji środków na regionalny tabor kolejowy, co pozwoliłoby na kompleksowe zrealizowanie projektu modernizacji. POLREGIO, obsługujące rocznie niemal 100 milionów pasażerów, wskazuje na konieczność przeprowadzenia zdecydowanych działań mających na celu odnowienie floty, aby sprostać rosnącym wymaganiom bezpieczeństwa i komfortu podróży.

Małopolska - najnowsze informacje

Rozrywka