niedziela, 3 grudnia 2023 07:53

Nowe przejście dla pieszych w Tuchowie

Autor Marzena Gitler
Nowe przejście dla pieszych w Tuchowie

Gmina Tuchów zrealizowała zadanie pn. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie gminy Tuchów poprzez budowę przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej (ul. Mickiewicza- starodroże DW 977) w Tuchowie.

Nowe przejście dla pieszych zlokalizowane jest przy skrzyżowaniu ul. Mickiewicza z ul. Rozwadowskich, w bezpośrednim sąsiedztwie kaplicy cmentarnej oraz obiektu usługowo-handlowego. Jest to miejsce szczególnie uczęszczane przez pieszych, w pasie ruchliwej drogi dojazdowej do centrum Tuchowa. Lokalizacja przejścia jest nieprzypadkowa, to właśnie w tym miejscu mieszkańcy przekraczali jezdnię w sposób niezgodny z przepisami. Dzięki wybudowaniu przejścia bezpieczeństwo pieszych zostało poprawione.

Na budowę nowego przejścia gmina pozyskała ponad 80 tys. zł dofinansowanie z Rządowego programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022 – 2024. Całość prac kosztowała nieco ponad 100 tys. zł

Inf. i fot. UG Tuchów

Tarnów - najnowsze informacje

Rozrywka