piątek, 28 czerwca 2019 15:09

Książ Wielki. Członkowie Stowarzyszenia Żołnierzy AK odznaczeni medalami "Pro Patria"

Autor Mirosław Haładyj
Książ Wielki. Członkowie Stowarzyszenia Żołnierzy AK odznaczeni medalami "Pro Patria"

W środę dnia 26 czerwca 2019 r na zamku Mirów w Książu Wielkim miało miejsce zebranie sprawozdawczo-wyborcze Zarządu Głównego Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej, podczas którego wręczono medale „Pro Patria” za działalność na rzecz Stowarzyszenia.

Zebranie otworzył prezes płk. Józef Żelaśkiewicz, który w obecności pocztu sztandarowego przedstawił zebranym porządek walnego zebrania.

Pierwszym jego punktem było wręczenie medali „ Pro Patria”. Odznaczenie jest przyznawane przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, a otrzymało go dwudziestu działaczy Stowarzyszenia, którzy w ten sposób zostali docenieni za pracę na jego rzecz. Dekoracji dokonał pułkownik Mirosław Demediuk, pełnomocnik Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, który pogratulował odznaczonym. Natomiast w imieniu uhonorowanych głos zabrał Józef Belski, prezes kazimierskiego Stowarzyszenia Żołnierzy AK, który podziękował za to zaszczytne odznaczenie.

Wprowadzeniem do walnego zebrania i zarazem dyskusji, był referat pt. „Operacja Armii Krajowej Burza na ziemi miechowskiej”, który zaprezentowała skarbnik zarządu Głównego Stowarzyszenia AK Józefa Miszczyk. Następnie przeczytała ona wiersz Zdzisława Kulisia, członka Koła Stowarzyszenia Żołnierzy AK w Kazimierzy Wielkiej, zatytułowany „Oni musieli, który mówił o udziale żołnierzy Armii Krajowej w II Wojnie Światowej. Utwór został nagrodzony brawami, po czym rozpoczęto dyskusję na temat referatu.

Po przerwie, w drugiej części walnego zebrania, przystąpiono do wyboru Zarządu Głównego Stowarzyszenia Żołnierzy AK. Na jego przewodniczącego jednogłośnie wybrano księdza profesora Józefa Mareckiego, kapelana Stowarzyszenia. W związku z tym, ksiądz Marecki objął prowadzenie zebrania i zarządził zgłaszanie przez delegatów poszczególnych kół kandydatów do nowego zarządu.

W wyniku tajnego głosowania na prezesa zarządu głównego Stowarzyszenia SŻAK wybrany został Ryszard Chećko, natomiast jego zastępcami zostali Janusz Jurkowski, Jan Wnuk i dotychczasowy wiceprezes, płk. Andrzej Marciniak. Sekretarzem generalnym została Teresa Eckhardt, a skarbnikiem Józefa Miszczyk, która dotychczas pełniła tę funkcję. Na przewodniczącego komisji rewizyjnej wybrany został Józef Belski, prezes koła Stowarzyszenia SŻAK w Kazimierzy Wielkiej i dwóch członków.

Na zebraniu, z okazji 75 rocznicy powstania Kazimiersko - Proszowickiej Rzeczypospolitej Partyzanckiej, zaprezentowano serię znaczków pocztowych, które z tej okazji wydała Poczta Polska.

Zapraszamy do obejrzenia galerii z wydarzenia.

Poniżej prezentujemy wiersz autorstwa pana Zdzisława Kulisia, pt. „Oni Musieli”, który został wygłoszony podczas zebrania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej.

ONI  MUSIELI

Kiedy Niemcy ostrzelali Westerplatte,

A w Wieluniu bomby spadały,

Już wtedy chcieli uciszyć tę watahę

Nadstawiając swe piersi dla Ojczyzny chwały.

I poszli gdy Ojczyzna w potrzebie była

Wesprzeć działanie naszego wojska.

Nie mogli milczeć jak osamotniona walczyła,

Więc musieli pokazać, że tu jest Polska.

Tu jest Polska z dziada pradziada

I żaden wróg tego nie zmieni.

Musieli iść, bo Ojczyzna tego wymaga

I szli na wroga wymęczeni.

Często mu plany pokrzyżowali.

Odważni i niezłomni walczyli.

Stracić Ojczyzny nie zamierzali

I w walce nieugięci byli.

Chociaż śmierć zaglądała im w oczy

I często żegnali się z życiem,

Walczyli, bo Polska potrzebowała pomocy,

By jej wróg nie zniszczył całkowicie.

Nie mogli patrzeć obojętnie gdzieś z góry

Jak wróg burzy nasz ukochany dom.

Ubierali zniszczone mundury

I szli walczyć na front.

Oni musieli iść z pomocą,

Gdy przyszedł na to czas.

Oni musieli iść nocą,

A ich domem był las.

Niezłomni żołnierze Armii Krajowej

Wierzyli, że nadejdzie ocalenie.

Nie rezygnowali z postawy bojowej,

A gdy zakwitły bzy nadeszło wyzwolenie.

Jednakże jeszcze broni nie złożyli.

Dla nich wojna ciągle trwała.

Zawzięcie i uparcie nadal walczyli,

By prawdziwa Polska zaistniała.

Zdzisław Kuliś

Donosy, maj 2019 r.

Inf.: Zdzisław Kuliś

Fot.: Julita Wojtasik

Miechów - najnowsze informacje