wtorek, 20 czerwca 2023 07:06

Obróbka plastyczna blach: na czym tak naprawdę polega?

Autor Artykuł sponsorowany
Obróbka plastyczna blach: na czym tak naprawdę polega?

Obróbka plastyczna blach to proces deformowania płaskich arkuszy metalowych w celu uzyskania pożądanych kształtów i wymiarów. Jest to powszechna metoda w przemyśle metalowym, w którym blachy są wykorzystywane do produkcji elementów konstrukcyjnych, obudów, części samochodowych, naczyń itp. Współczesne technologie wykorzystujące maszyny i urządzenia CNC pozwalają na precyzyjną, wydajną i wysoką jakościowo obróbkę blach, niemożliwą do uzyskania w przypadku obróbki ręcznej.

SPIS TREŚCI

Jakie techniki wykorzystywane są w obróbce plastycznej blach?

Profesjonalna obróbka plastyczna blach

Jakie techniki wykorzystywane są w obróbce plastycznej blach?

Obróbka plastyczna blach polega na trwałej zmianie ich kształtów i wymiarów, poprzez wywieranie nacisku na powierzchnię arkuszy bądź ich części. W efekcie materiał obrabiany diametralnie zmienia swoją strukturę. Obróbkę plastyczną wykonuje się na zimno i na gorąco.

Procesy technologiczne, którym poddawane są blachy w ramach obróbki plastycznej:

Gięcie

Gięcie blachy to proces kształtowania płaskiego arkusza metalu wzdłuż linii zginania, aby nadać mu pożądany kształt lub profil. Obróbka blach może być realizowana na zimno lub na gorąco. Najpowszechniej wykorzystywane w tym celu są prasy krawędziowe. Odpowiedni kąt gięcia uzyskuje się poprzez wygięcie arkusza umieszczonego pomiędzy matrycą i stemplem.

Walcowanie

Walcowanie blachy jest procesem obróbki plastycznej, w którym arkusz blachy jest przepuszczany przez walcarkę lub prasy krawędziowe. Walcowanie powoduje odkształcenie plastyczne (zmniejszenie grubości i uzyskanie pożądanej geometrii) metalu podczas ruchu między rolkami maszyny.

Rozciąganie

Rozciąganie blachy to proces mechanicznego deformowania arkusza blachy w celu zmiany jego kształtu lub wymiarów. W wyniku tego procesu blacha jest rozciągana w jednym lub więcej kierunkach, co prowadzi do jej wydłużenia i zmniejszenia grubości.

Tłoczenie

Tłoczenie blach to jeden z podstawowych procesów obróbki plastycznej, pozwalający na uzyskanie kształtów trójwymiarowych bądź wzorów na płaskiej powierzchni arkusza. Tłoczenie obejmuje cięcie, kształtowanie oraz łączenie cienkich elementów, w wyniku czego możliwe jest tworzenie komponentów przestrzennych.

Cięcie blachy

Cięcie blachy w obróbce plastycznej to proces technologiczny polegający na podziale płaskiego arkusza blachy na mniejsze części. Obecnie wykorzystywana do tego celu jest technologia cięcia laserem CNC.

Prasowanie

Prasowanie blachy najczęściej ma na celu trwałe połączenie wykonane bez użycia dodatkowych elementów pośredniczących. W takich przypadkach zachodzi korelacja pomiędzy prasowaniem i tłoczeniem blachy. Proces nosi wspólne miano „klinczowanie”.

Zgrzewanie punktowe i liniowe

Zgrzewanie punktowe i liniowe są dwoma technikami zgrzewania stosowanymi w obróbce plastycznej blachy, polegające na łączeniu arkuszy blachy poprzez wykorzystanie ciepła, ciśnienia lub obu czynników jednocześnie.

Zgrzewanie punktowe łączy poszczególne części w oddzielnych miejscach za pośrednictwem punktów zgrzewania. Zgrzewanie liniowe prowadzi do szczelnego zespolenia blach wzdłuż całej ich krawędzi lub powierzchni.

Spawanie

Spawanie blachy w obróbce plastycznej to proces łączenia co najmniej dwóch elementów poprzez stopienie i utwardzenie powierzchni bądź krawędzi łączonych materiałów.

Profesjonalna obróbka plastyczna blach

Dynamiczny rozwój szeroko rozumianej metalurgii stawia przed przedsiębiorcami wyzwania w postaci wymogów zwiększenia wydajności połączonej z precyzją wykonania poszczególnych wyrobów. Jest to czynnik niezbędny, wynikający między innymi z założeń rewolucji przemysłowej.

Z tego powodu warto nawiązać współpracę w renomowaną firmą, dysponującą najnowocześniejszym parkiem maszynowym, pozwalającym na dostosowanie określonych wyrobów wymagań określonych w projekcie. Jest to skomplikowany proces, wymagający odpowiedniego know-how, umiejętności technicznych i zaawansowanej technologii w postaci maszyn i urządzeń wykorzystujących numeryczne sterowanie komputerowe (CNC).

Technologia - najnowsze informacje

Rozrywka