wtorek, 11 lutego 2020 12:04

Obwodnica Trzebini w programie budowy 100 obwodnic. Kiedy powstanie?

Autor Marzena Gitler
Obwodnica Trzebini w programie budowy 100 obwodnic. Kiedy powstanie?

Ministerstwo Infrastruktury poinformowało o realizacji Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. Wśród 7 obwodnic z Małopolski znalazła się w nim obwodnica Trzebini. Kiedy powstanie?

Obwodnica Trzebini powstanie w ciągu drogi krajowej nr 79. Dla tej inwestycji nie były jeszcze prowadzone prace przygotowawcze.

Celem inwestycji jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w miejscowości na drodze 79. Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości dróg. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego na odcinku drogi krajowej w okolicy pobliżu autostrady A4. Budowa tej obwodnicy poprawi również dostępność komunikacyjną rafinerii w Trzebini.

Obwodnica - jak zapewnia Ministerstwo Infrastruktury - zostanie zbudowana przy zachowaniu najwyższych wymogów ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

Planowana data ogłoszenia przetargu to II kwartał 2025 r.

zobacz też:

Sto obwodnic na lata 2020-2030. Ile z Małopolski?
Ministerstwie Infrastruktury poinformowało o opracowaniu Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. Wśród nich znalazło się 7 obwodnic miast z Małopolski. - Ruch pojazdów przez środek miejscowości i uciążliwości z tym związane: korki, zanieczyszczenie powietrza, hałas, to codzienność wielu Pol…

Chrzanów - najnowsze informacje