piątek, 21 sierpnia 2020 13:16

Od lipca nowy Jednolity Plik Kontrolny JPK_V7

Autor Głos 24
Od lipca nowy Jednolity Plik Kontrolny JPK_V7

Od 2016 roku Ministerstwo Finansów stopniowo wprowadzało Jednolity Plik Kontrolny (JPK). Elektroniczne przekazywanie informacji o prowadzonej działalności przede wszystkim miało na celu uszczelnienie systemu podatkowego i wykrycie firm wyłudzających zwrot VAT-u. Samym przedsiębiorcom ułatwił monitorowanie finansów firmy i skrócił czas kontroli prowadzonych przez Urzędy Skarbowe. Począwszy od rozliczeń za lipiec 2020 r. wszyscy aktywni podatnicy VAT (mikro-, małe, średnie i duże firmy) muszą składać jeden pliku JPK_V7, czyli JPK z deklaracją. Co to oznacza?

Co to jest Jednolity Plik Kontrolny?

Jednolity Plik Kontrolny to księgi i dokumenty księgowe prowadzone za pomocą programów komputerowych w odpowiednim formacie, przekazywane na żądanie organu podatkowego. Obowiązek przygotowania ksiąg i dowodów księgowych w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego dotyczy przedsiębiorców, którzy prowadzą dokumentację firmy przy użyciu programu komputerowego. To może być zarówno MS Excel, jak i typowe programy przeznaczone do fakturowania, prowadzenia księgowości czy gospodarki magazynowej.

Z czego składa się Jednolity Plik Kontrolny?

JPK to ewidencja zakupów i sprzedaży VAT – JPK_VAT z deklaracją (JPK_V7M oraz JPK_V7K), która wysyłana jest co miesiąc do Urzędu Skarbowego oraz księgi rachunkowe – JPK_KR, wyciąg bankowy – JPK_WB, magazyn – JPK_MAG, faktury VAT – JPK_FA, faktury VAT RR – JPK_FA_RR, podatkowa księga przychodów i rozchodów (KPiR) – JPK_PKPIR i ewidencja przychodów (ryczałt) – JPK_EWP, które muszą zostać wysłane na żądanie organów podatkowych.

Każda z siedmiu części Jednolitego Pliku Kontrolnego składanych na żądanie organu podatkowego zawiera trzy sekcje: sekcję nagłówkową czyli informacje identyfikujące dany podmiot, związane zarówno z JPK (data utworzenia pliku, daty określające zakres informacji raportowanych w pliku, cel złożenia itd.), jak i z samym podmiotem kontrolowanym (firma, NIP, adres itd.), sekcję merytoryczną czyli informacje dotyczące zdarzeń gospodarczych zależne od struktury, której Jednolity Plik Kontrolny dotyczy oraz sekcję kontrolną, która zawiera sumy kontrolne, dzięki czemu można sprawdzić, czy wszystkie informacje zostały prawidłowo odczytane.

Czy różni się nowy Jednolity Plik Kontrolny z deklaracją JPK_V7 od poprzednich?

Jak wyjaśnia Ministerstwa Finansów, celem wprowadzenia nowego JPK jest uproszczenie obowiązków sprawozdawczych na gruncie VAT. Nowy JPK_V7 łączy składane dotychczas odrębnie informacje wykazywane w JPK_VAT oraz w deklaracji VAT-7/VAT-7K. Zmian jest jednak dużo więcej.

Nowy JPK składa się z dwóch części: część ewidencyjnej JPK_V7, która zawiera dane o sprzedaży i zakupach dokonanych w danym okresie rozliczeniowym (miesiącu lub kwartale). Ważne jest to, że część informacji jest obowiązkowa a część opcjonalna. Druga część to część deklaracyjna JPK_V7, która zawiera dotychczasowe pozycje wynikające z deklaracji, jednak w nieco odmiennej formie. Obie części należy wypełnić w jednym czasie i wysłać łącznie do urzędu skarbowego jednym plikiem, tzn. nie można wysyłać deklaracji z pominięciem wypełnienia części ewidencyjnej. Pozostawienie jej pustej zmusza do skorygowania przesyłanego pliku JPK_V7M.

Żeby prawidłowo wypełnić część ewidencyjną JPK_V7 podatnik musi posiadać informację o wszystkich prowadzonych czynnościach. Wypełnia się ją okresowo - co miesiąc. Poszczególne pola ewidencji zakupu i sprzedaży (części ewidencyjnej JPK_VAT7M) powinny być wypełnione w sposób pozwalający na prawidłowe rozliczenie podatku. Natomiast część ewidencyjna służy do wyliczenia ostatecznej wartości podatku do zapłaty lub jego zwrotu. Wynika z niej łączna wartość transakcji wykonywanych w danym okresie miesiąca. Wypełnia się ją co miesiąc na podstawie danych z części ewidencyjnej (sumy kontrolne z części ewidencyjnej danego okresu będą podstawą do ustalenia kwot wykazywanych na deklaracji).

Wypełniając część deklaracyjną należy pamiętać, aby wskazać w niej właściwego naczelnika urzędowego.

Kiedy wysyłamy Plik JPK_V7K?

Plik JPK_V7K to deklaracja miesięczna, którą wysyłamy nie później niż 25 dnia miesiąca następującego po rozliczanym okresie. Błędem będzie składanie pliku JPK_V7K wyłącznie raz na kwartał. Inaczej niż ma to miejsce w pliku JPK_V7M, w przypadku deklaracji kwartalnej - wypełniana jest część ewidencyjna i deklaracyjna, a w przypadku rozliczeń pierwszego i drugiego miesiąca danego kwartału - wypełnia się wyłącznie część ewidencyjną. Podatek z tytułu JPK-V7K płacony jest kwartalnie, wypełnienie części ewidencyjnej nie zmusza do zapłaty podatku.

Od kiedy i kogo obowiązuje JPK_V7?

Do wysyłania jednego pliku JPK_V7, czyli JPK z deklaracją począwszy od rozliczeń za lipiec 2020 zobowiązani sią wszyscy czynni podatnicy VAT (mikro-, małe, średnie i duże firmy).

Finanse i Gospodarka

Finanse i Gospodarka - najnowsze informacje