piątek, 7 czerwca 2019 06:31

Oświęcim: Czy autobusy na prąd to właściwa droga?

Autor Anna Piątkowska-Borek
Oświęcim: Czy autobusy na prąd to właściwa droga?

Urząd Miasta Oświęcim rozpoczął konsultacje społeczne projektu dokumentu pod nazwą „Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem autobusów zeroemisyjnych przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej”. Jest to związane z Ustawą z 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

W konsultacjach mogą wziąć udział mieszkańcy miasta Oświęcim oraz gmin: Oświęcim, Brzeszcze, Chełmek, Libiąż oraz Miedźna – stron porozumienia międzygminnego.

Projekt „Analizy kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem autobusów zeroemisyjnych przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej ” oraz formularz konsultacji dostępne są na stronie internetowej http://bip.oswiecim.um.gov.pl/5683/dokument/17822, a także w Urzędzie Miasta Oświęcim przy ul. Zaborskiej 2, pokój nr 25 (w poniedziałek, środę, czwartek – 8:00-14:00, wtorek – 8:00-15:30, piątek – 8:00-12:00).

– Przedmiotem dokumentu jest analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem autobusów zeroemisyjnych przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej oraz innych środków transportu z wykorzystywaniem silników, które nie powoduje emisji gazów cieplarnianych lub innych substancji objętych systemem zarządzania emisjami gazów cieplarnianych – informuje Urząd Miejski w Oświęcimiu. – Jest to zgodne z ustawą z 17 lipca 2009 roku o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji. W przedmiotowym opracowaniu został przeanalizowany obecny stan taboru autobusowego Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu, różne warianty wprowadzenia taboru zeroemisyjnego wraz z infrastrukturą, zakres działalności spółki – dodają urzędnicy.

Konsultacje będą się odbywały w dniach 10 czerwca – 1 lipca 2019 roku.

Osoby zainteresowane mogą składać wnioski, swoje uwagi i opinie przekazywanych: w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

– Wnioski, uwagi i/lub opinie w formie pisemnej (wypełniony formularz) prosimy przekazywać pocztą elektroniczną na adres mailowy: izabela.zak@um.oswiecim.pl (w tytule maila prosimy o wpisanie tematu: „Konsultacje społeczne”) bądź dostarczyć drogą listowną na adres: Urząd Miasta Oświęcim, Wydział Gospodarki Miejskiej, ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim, w terminie do dnia 1 lipca 2019 r. (decyduje data wpływu) – czytamy na stronie internetowej UM Oświęcim.

Oświęcim - najnowsze informacje