czwartek, 26 listopada 2020 15:17

Oświęcim. Od nowego roku wyższe opłaty za odpady. O ile?

Autor Wiktoria Mitura
Oświęcim. Od nowego roku wyższe opłaty za odpady. O ile?

Wraz z nowym rokiem wkroczą wyższe opłaty za odpady. Rada Miasta przegłosowała podwyżki.  Za odpady segregowane zapłacimy 25 zł, a za niesegregowane aż 50 zł.

Uchwała, która określa nowe stawki opłat za odpady została przyjęta na październikowej sesji Rady Miasta. Od nowego roku za odpady segregowane nie zapłacimy już 22 zł, tylko 25 zł. Za odpady niesegregowane zapłacimy 50 zł, a nie jak do tej pory 44 zł. Nadal utrzymana jest ulga w przypadku posiadania Karty Dużej Rodziny. Stawka opłaty wynosi 20 zł miesięcznie za osobę.

Dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpad w kompostowniku przydomowym, przysługuje zwolnienie w wysokości 5 zł miesięcznie na nieruchomość. Na tym samym poziomie pozostają stawki opłat za wywóz odpadów w lokalach użytkowych we wspólnotach mieszkaniowych.

Nie ma konieczności ponownego złożenia deklaracji. Pierwszą ratę według nowych stawek będzie trzeba zapłacić 15 kwietnia. Informacje o zmianie opłat oraz harmonogram zostanie dostarczony do wszystkich mieszkań i domów.

Jak informuje gmina: „Z każdym rokiem wzrasta ilość odpadów odbieranych od mieszkańców. Podobnie jak koszty związane z funkcjonowaniem całego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, czyli odbieraniem i zagospodarowywaniem odpadów. Poprzednie stawki nie zabezpieczały faktycznych kosztów całego systemu. Konieczne więc było wprowadzenie nowych”.

Oświęcim

Oświęcim - najnowsze informacje