wtorek, 12 listopada 2019 21:34

„Panuje u nas dobra atmosfera”. Szkoła Podstawowa w Antolce świętowała swój dzień

Autor Mirosław Haładyj
„Panuje u nas dobra atmosfera”. Szkoła Podstawowa w Antolce świętowała swój dzień

7 listopada b.r. w Szkole Podstawowej w Antolce zgodnie z tradycją obchodzono Święto Szkoły połączone ze ślubowaniem pierwszoklasistów i Dniem Patronki – Marii Skłodowskiej-Curie. Uroczystość uświetnili swą obecnością: zastępca wójta Gminy Książ Wielki pan Grzegorz Janus, przewodniczący Rady Gminy Książ Wielki pan Henryk Huma, kierownik Centrum Usług Wspólnych pani Jolanta Nowak, dyrektorzy szkół gminnych (Danuta Gajos, Edyta Sychowska,) oraz licznie zgromadzeni rodzice uczniów.

To szczególny dzień dla pierwszoklasistów, bo właśnie stawali się oni pełnoprawnymi uczniami szkoły. Złożyli uroczyste ślubowanie, a pani dyrektor Małgorzata Borycka dokonała symbolicznego pasowania ich na uczniów Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Antolce. Następnie pierwszoklasiści zostali powitani przez uczennicę klasy VIII – Zuzannę Gniewek, która w imieniu wszystkich starszych kolegów obiecała w razie potrzeby pomoc, zapewniła, że w szkole jest czas nie tylko na naukę, ale także na wspólną zabawę.

W dalszej części uroczystości uczniowie klasy I wystąpili ze swoim programem artystycznym, przygotowanym pod kierunkiem wychowawczyni pani Anety Stępień. Na pamiątkę tak ważnej chwili w życiu każdego ucznia pierwszoklasiści otrzymali pamiątkowe książki oraz tarcze szkolne. Drugoklasiści i trzecioklasiści ofiarowali im również drobne upominki. Szkolna rodzina powiększyła się o nowych uczniów. Są to: Justyna Bielecka, Aleksandra Borycka, Daniel Broda, Szymon Jakobche, Marek Krupa, Lena Madejowska, Adam Mahrouz, Klaudia Strzelec.

Dalsza część uroczystości była poświęcona Patronce - Marii Skłodowskiej - Curie. Montaż słowno-muzyczny poświęcony jej życiu i działalności naukowej został przygotowany pod kierunkiem pani Jolanty Ostrowskiej oraz pani Anny Kowal.W okresie poprzedzającym uroczystość w szkole odbyły się liczne konkursy, a ich zwycięzcom dyrektor szkoły  pani Małgorzata Borycka wręczyła nagrody książkowe.

Oto nagrodzeni:

Konkurs Wiedzy:

I miejsce Oliwia Kwiecień (klasa V),

II miejsce Wojciech Kruszec (klasa VI), Paulina Sroga (klasa VI), Amelia Szwaczka (klasa VI).

Konkurs Literacki:

I miejsce Zuzanna Gniewek (klasa VIII),

II miejsce Katarzyna Bielnicka (klasa VII), Wiktoria Miszczyk ( klasa VII).

Konkurs Plastyczny w kategorii klas młodszych:

I miejsce Lena Madejowska (klasa I),

I miejsce Maja Krzywda (klasa II),

I miejsce Amelia Błaś (klasa III).

Konkurs Plastyczny w kategorii klas starszych:

I miejsce Natalia Świerczek (klasa VII),

II miejsce Wiktoria Bała (klasa IV),

III miejsce Magdalena Skrzyniarz (klasa VI).

Na zakończenie przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego złożyli kwiaty w Kąciku  Patronki.

Dyrektor szkoły Małgorzata Borycka oraz wychowawczyni klasy I Aneta Stępień składają podziękowanie rodzicom za aktywne włączenie się  w przygotowanie uroczystości ślubowania, a także gościom za ciepłe słowa i uświetnienie swoją obecnością tak ważnego momentu w życiu każdego pierwszoklasisty.

Z okazji obchodzonego święta porozmawialiśmy z Dyrektor Szkoły, Panią mgr Małgorzatą Borycką.

Pani Dyrektor z czego szkoła jest najbardziej dumna?

Najbardziej dumni jesteśmy z wyników nauczania, ponieważ edukowanie jest pierwszym i podstawowym zadaniem szkoły. Mamy dobre wyniki w nauce, dzieci chętnie biorą udział w różnego rodzaju konkursach, czy to przedmiotowych, czy międzyszkolnych, dobrze wypadają też testach na zakończenie poszczególnych etapów edukacji. Ponadto, jako szkoła, bierzemy udział w różnego rodzaju konkursach. Od lat uczestniczymy w organizowanym przez małopolskie kuratorium konkursie pod nazwą „Odblaskowa Szkoła”. W tym roku wypada dziesiąta edycja tego konkursu, a w zeszłorocznej byliśmy w pierwszej dziesiątce, zajmując czwarte miejsce. Musze powiedzieć, że konkurs cieszy się dużym zainteresowaniem, bo bierze w nim udział ok. 300 szkół z województwa. Także to nasze czwarte miejsce, biorąc pod uwagę wielkość szkoły, jest naprawdę dużym osiągnięciem. Ponadto braliśmy udział w konkursie organizowanym przez „Łowcę Polskiego”, który nazywał się „Ożywić pola”. Niestety już zaprzestano tej działalności, ale dwa lata temu, gdy konkurs jeszcze istniał, zajęliśmy w nim pierwsze miejsce w Polsce.

Jak pani zauważyła, te wyniki są tym bardziej godne docenienia i podziwu ze względu na to, że Szkoła w Antolce nie jest duża.

To prawda. Obecnie mamy pod swoją opieką 114 uczniów w klasie 1-8. Mamy jeszcze „zeróweczkę” i punkt przedszkolny, także w sumie jest nas trochę więcej. Uważam, że klasy o małej liczbie uczniów i ogólnie nieduża szkoła sprawiają, że panuje u nas dobra atmosfera. Dzieci są chętne do pracy, nauczyciele są bardzo zaangażowani i podchodzą do swojego zawodu z pasją. To sprawia, że wszyscy chętnie podejmują się różnych wyzwań. To sprzyja rozwojowi i dobrej organizacji pracy.

Jakie są cele, które placówka stawia przed sobą?

W ostatnim czasie, był to konkurs „Odblaskowa Szkoła” o którym już wspominałam, a który trwał aż dwa miesiące. W tej chwili skupiamy się na pracy wychowawczej i edukacyjnej. W związku z niedawnym świętem naszej szkoły staraliśmy się przybliżyć naszym uczniom historię naszej placówki oraz osoby patrona, którego nosi imię. Włączyliśmy się także w akcję ministra edukacji narodowej, która nazywa się „Szkoła pamięta”. Celem tego projektu jest zorganizowanie działań upamiętniających ważne postaci oraz wydarzenia. I takie treści chcemy przekazywać. Ostatnią inicjatywą w jaką zaangażowaliśmy się z racji Dnia Niepodległości była akcja patriotyczna „Szkoła do hymnu”. W jej ramach w piątek 8 listopada o godz. 11:11 wszyscy uczniowie naszej szkoły odśpiewali cztery zwrotki hymnu. Przy okazji akcji patriotycznych, chciałabym powiedzieć, że szkoła i jej uczniowie pielęgnują pamięć o II wojnie światowej i jej ofiarach, m. in. opiekując się pomnikiem w miejscu w którym w czasie wojny rozstrzeliwano miejscową ludność cywilną. Z kolei na cmentarzu parafialnym dzieci mają pod opieką groby żołnierzy z Armii Krajowej. Kładziemy duży nacisk na przekazywanie wartości patriotycznych i obywatelskich.

Pani dyrektor przy okazji wspominanego święta, szkoła powiększyła się o kolejnych pełnoprawnych uczniów.

Tak, podczas pasowania przyjęto kolejnych uczniów. W tym roku była to akurat nieduża grupka ośmiorga dzieci. Bardzo sympatycznych zresztą. Uroczystsze pasowanie to kolejny punkt w naszej obrzędowości, który jest bardzo ważny w przekazywaniu szkolnej tradycji, zwłaszcza, że jest ono połączone ze świętem szkoły, ze świętem patrona. Jest to też okazja do tego, by mówić o wielkich ludziach, którzy przyczynili się do rozwoju Polski, do odzyskania niepodległości, do tworzenia naszej historii, kultury i nauki. Z tej racji odbyły się także równeż konkursy ­– i wiedzy, i konkurs plastyczny, i literacki. Służą one poznawaniu historii małej i dużej Ojczyzny.

Pani Dyrektor, kilka lat temu szkoła obchodziła rocznice 90-lecia istnienia. Czy trwają już przymiarki do następnego jubileuszu?

Chcielibyśmy bardzo obchodzić uroczystości 95-lecia naszej palcówki. Nasza szkoła jest szkołą o długiej historii i z tradycjami. Powstała w 1926 roku, chociaż wcześniej istniała tutaj, podobnie, jak na innych wsiach, szkoła elementarna w ramach której po domach, lub w wynajmowanych salach, odbywały się lekcje. W naszych najstarszych dokumentach możemy dopatrywać się istnienia szkoły w Antolce już w 1918 r., zaraz po odzyskaniu niepodległości. Ale początek szkoły datuje się na 1926 rok, bo wtedy już urzędowo została zatwierdzona szkoła, która wtedy nazywała się dwuklasową, ale to nie ze względu na liczę klas, jakby się mogło wydawać, ale dlatego, że wówczas istniał taki system nauczania. Przed tą datą antolskie dzieci uczyły się w tutejszej karczmie, której zabytkowy budynek znajduje się naprzeciwko szkoły. Lekcje odbywały się w dwóch ciasnych pomieszczeniach, dzieci było ponad dwieście a nauczycieli tylko dwóch. Proszę sobie wyobrazić w jakich warunkach wtedy pracowano i jak to się wszystko odbywało. Nowy kierownik placówki, Józef Stan, czynił starania, żeby powstał nowy budynek. Przed wojną udało się kupić plac pod budowę szkoły, od pani Heleny Hallerowej – właścicielki majątku Mianocice, spokrewnionej z gen. Hallerem, znanym z historii. Gmina zatwierdziła budowę szkoły, ale wojna przerwała i zniweczyła dalsze plany. Dopiero po wojnie zaczęto budować szkołę w 1948 r., która trwała z przerwami do roku 1951, kiedy to po raz pierwszy odbyły się lekcje w nowym budynku. I trwają one do dziś.

Więcej zdjęć w galerii.

Fot. i inf.: SP w Antolce

Miechów - najnowsze informacje