czwartek, 16 maja 2019 16:16

Jest decyzja! Czy Podhalańczycy wrócą do Nowego Sącza?

Autor Marzena Gitler
Jest decyzja! Czy Podhalańczycy wrócą do Nowego Sącza?

W ramach 21. Brygady Strzelców Podhalańskich powołamy nowy batalion piechoty górskiej, którego siedzibą będzie Nowy Sącz. Taką informację ogłosił dziś Mariusz Błaszczak minister obrony narodowej na spotkaniu z samorządowcami z Sądecczyzny.

Spotkanie odbyło się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie 16 maja br. z udziałem wicepremier Beaty Szydło i przedstawicieli lokalnych samorządów z południowej Polski.

Zdaniem ministra obrony narodowej Wojsko Polskie powinno być liczniejsze. Szef MON rozpoczął w październiku 2018 roku ogólnopolską kampanię rekrutacyjną pod hasłem „Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej”.

- A skoro Wojsko Polskie będzie liczniejsze, to powinno również powrócić do miejsc, które w przeszłości opuściło. Dziś my całą infrastrukturę odbudowujemy. Powołujemy do życia nowe jednostki wojskowe – doprowadziłem do tego, że powstaje nowa dywizja : 18 Dywizja Zmechanizowana zlokalizowana na wschód od Wisły, dlatego, że tam jest potrzebna. Bezpieczeństwo Polaków jest dla nas najważniejsze – powiedział.

Szef MON ocenił 21. Brygadę Strzelców Podhalańskich jako ważną jednostkę Wojska Polskiego, która w przyszłym roku będzie w składzie Szpicy NATO – jednostki wysokiej gotowości na wschodniej flance Sojuszu Północnoatlantyckiego.

W imieniu samorządowców z Sądecczyzny głos zabrał Jerzy Giza, który przypomniał wojskowe tradycje Ziemi Sądeckiej związane między innymi z 1 Pułkiem Strzelców Podhalańskich oraz opisał aktualne starania lokalnej społeczności regionu:
- Jesteśmy tutaj dzisiaj, ponieważ mamy z czym: jest 30 tysięcy podpisów. To jest wynikiem takiego spontanicznego ruchu na Sądecczyźnie i tej energii, która towarzyszyła stacjonującemu tu kiedyś oddziałowi Wojska Polskiego. Nie tylko politycy, działacze samorządowi, ale i młodzież i dzieci ze szkół – oni wszyscy uczestniczyli w tym ruchu, co dzisiaj jest zebrane i zostanie przekazane. Na ręce pana ministra chciałbym przekazać jeden z segregatorów z podpisami.

Wicepremier Beata Szydło pozytywnie oceniła inicjatywę mieszkańców Sądecczyzny:
- Spełniamy oczekiwanie lokalnej społeczności, która zwróciła się do nas o przywrócenie obecności, a z drugiej strony wzmacniamy bezpieczeństwo regionu i ojczyzny. Chcę podziękować wszystkim inicjatorom – mieszkańcom Ziemi Sądeckiej (…) i ministrowi Mariuszowi Błaszczakowi, który pozytywnie odpowiedział na tą inicjatywę społeczną.

- Polska będzie i jest bezpieczna wtedy, gdy Polacy czują się bezpiecznie. Jest to również gwarancją naszej pozycji międzynarodowej i stabilności Sojuszu Północnoatlantyckiego – dodał minister Mariusz Błaszczak.

Szef MON przypomniał również, że podjęto decyzję związaną z korzyścią z militarnego punktu widzenia - wzmacnianie potencjału Sił Zbrojnych RP na wszystkich kierunkach, także w południowo-wschodniej części kraju.

- Bardzo dziękuję za złożone podpisy i aktywność mieszkańców Nowosądecczyzny i liczę na to, że szeregi Wojska Polskiego będą również powiększały się o mieszkańców Sądecczyzny, serdecznie zapraszam, aby młodzi ludzie wiązali swoją przyszłość z Wojskiem Polskim – podsumował minister.

inf. i foto: MON

Nowy Sącz - najnowsze informacje