poniedziałek, 8 listopada 2021 13:41

Podpisano umowę na rozbudowę wielickiej "trójki"

Autor Głos 24
Podpisano umowę na rozbudowę wielickiej "trójki"

Burmistrz Wieliczki Artur Kozioł podpisał umowę z wykonawcą na rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 3 w Wieliczce. Wartość inwestycji to 4 869 736,84 zł. Termin zakończenia prac to 30 grudnia 2022 roku.

W dniu 14 października 2021 roku Burmistrz Wieliczki Artur Kozioł podpisał umowę z wykonawcą na rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 3 w Wieliczce. W podpisaniu uczestniczyli również: zastępcy burmistrza Wieliczki Agnieszka Szczepaniak i Piotr Krupa, skarbnik gminy Krzysztof Pakuła, dyrektor Wydziału Inwestycji Jolanta Sobol oraz przedstawiciel wykonawcy Tomasz Adamczyk.

Inwestycja polega na zaprojektowaniu i wykonaniu robot budowlanych w zakresie inwestycji pn.: Rozbudowa budynku szkoły podstawowej nr 3 w Wieliczce oraz instalacji wewnętrznych elektrycznych i sanitarnych wraz z rozbudową i przebudową kolidujących z inwestycją instalacji zewnętrznych i przyłączy oraz zagospodarowaniem i ukształtowaniem terenu na działce nr 569 obr.1 w Wieliczce.

Teren inwestycji położony jest na terenie Wieliczki przy ul. Sienkiewicza 14, obejmuje zagospodarowanie terenu o powierzchni około 7.720,0 m2 na działce nr 569, obr.1 Wieliczka.

Głównym celem projektowanej inwestycji jest rozbudowa budynku szkoły podstawowej nr 3 w Wieliczce, która polega na dobudowie do głównego budynku od strony wejściowej frontowej, północnej segmentu dydaktycznego o wysokości 3 kondygnacji nadziemnych wraz z piwnicami.

Projektowana rozbudowa pozwoli na uzyskanie 8 pomieszczeń dydaktycznych na trzech kondygnacjach w poziomie piwnicy dodatkowej powierzchni szatni, holu wejściowego, pomieszczeń sanitarnych w tym toalet dla niepełnosprawnych.

Inwestycja zakłada też budowę windy wewnętrznej w budynku szkoły dla osób niepełnosprawnych, modernizację parkingu dla samochodów osobowych i przebudowę kolidujących z inwestycją instalacji zewnętrznych oraz przyłączy.

Wartość inwestycji to 4 869 736,84 zł. Termin zakończenia prac to 30 grudnia 2022 roku.

Przypomnijmy, że w latach 2016-2017 Gmina Wieliczka wybudowała kompleks sportowy (sala gimnastyczna, boisko wielofunkcyjne) przy Szkole Podstawowej nr 3. Całkowite nakłady finansowe wyniosły blisko 3 mln zł. Projekt obejmował rozbiórkę małej, niewymiarowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3, która nie spełniała wymagań technicznych oraz budowę nowej sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym o pow. użytkowej 852,50 m2, kubaturze 7 310,90 m3, o wymiarach boiska 19,72 x 29,90 m, z trybunami na 87 osób wraz z wyposażeniem. Sala przystosowana jest dla osób niepełnosprawnych. Ponadto w ramach zadania zbudowano boisko wielofunkcyjne o wymiarach 20 m x 40 m o nawierzchni poliuretanowej wraz z wyposażeniem.

inf. i fot. UMiG Wieliczka

Wieliczka

Wieliczka - najnowsze informacje