czwartek, 27 czerwca 2019 13:49

Polonia Minor na 100-lecie Miejskiej Orkiestry w Starym Sączu

Autor Marzena Gitler
Polonia Minor na 100-lecie Miejskiej Orkiestry w Starym Sączu

Koncertem galowym w Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari starosądecka Miejska Orkiestra rozpoczęła obchody jubileuszu 100-lecia swojego istnienia. Podczas uroczystości 23 czerwca gratulacje w imieniu samorządu regionalnego oraz Medal Polonia Minor przekazała wiceprzewodnicząca Komisji Kultury Sejmiku Województwa Małopolskiego Marta Mordarska.

Podczas wieczornego koncertu licznie zgromadzona w Sali starosądeckiego Sokoła publiczność: samorządowcy, przedstawiciele instytucji, członkowie rodzin występujących, przyjaciele i sympatycy oklaskiwali występy orkiestry, której początki sięgają 1919 roku i są ściśle związane ze związkiem Bratniej Pomocy Pracowników Kolejowych. Zespół przetrwał różne koleje losu, lata okupacji, problemy osobowe i braki sprzętowe. Po wojnie udało się odtworzyć starosądecki zespół m.in. dzięki poświęceniu Walentego Wajmana, który przechował część instrumentów, ponadto środki na zakup i naprawę sprzętu pozyskano dzięki hojności kolejarzy. Na 50-lecie zespół oraz najaktywniejsi jej członkowie otrzymali Medale 700-lecia Miasta Starego Sącza. Obecnie Miejska Orkiestra Stary Sącz działa przy Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari. Od roku 2014 grupę ok. 60 instrumentalistów prowadzi niemiecki dyrygent Georg Weiss.

Z okazji jubileuszu 100-lecia działalności, w podziękowaniu za budowanie potencjału kulturalnego swojej „Małej Ojczyzny” oraz wytrwałą pracę na rzecz Małopolski i jej mieszkańców wiceprzewodnicząca Komisji Kultury SWM Marta Mordarska przekazała w imieniu marszałka Małopolski Witolda Kozłowskiego oraz przewodniczącego SWM Rafała Bochenka Medal Polonia Minor dla Miejskiej Orkiestry w Starym Sączu.

inf. i foto: UMWM

Nowy Sącz - najnowsze informacje